Quốc Hội lắng nghe cập nhật về tình hình ứng phó với biến đổi khí hậu

19-11-2012

Photo: @ think4photop

Hà Nội – Các Đại biểu Quốc Hội đã được lắng nghe thông tin cập nhật về tình hình biến đổi khí hậu ở Việt Nam tại một hội nghị được tổ chức ngày hôm nay. Hội nghị này do Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc Hội, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) đồng tổ chức.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan liên quan của Chính phủ đã trình bày trước Quốc Hội những hoạt động và thành tựu chính đã đạt được trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc ban hành các chiến lược và kế hoạch hành động, cũng như các viễn cảnh về biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Bà Ms Louise Chamberlain, Quyền Trưởng Đại diện Thường trú UNDP, đã nêu bật các vấn đề liên quan đến đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu đối với Việt Nam, bao gồm yêu cầu phải có các cơ chế điều phối mạnh mẽ trong nước nhằm hỗ trợ tiếp cận với nguồn tài chính phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của quốc tế, và yêu cầu xây dựng các chính sách và cơ chế ưu đãi nhằm thu hút đầu tư của khu vực tư nhân trong lĩnh vực giảm phát thải nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bà Chamberlain kêu gọi Việt Nam cắt giảm dần trợ giá gián tiếp đối với nhiên liệu hóa thạch qua việc đẩy mạnh cải cách ngành điện lực và định giá các sản phẩm xăng dầu. “Việc cắt giảm dần trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch sẽ giúp cho việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo trở nên khả thi hơn. Việc cắt giảm này có thể được thực hiện trên cơ sở tránh gây ảnh hưởng đến nguồn thu – nghĩa là không ảnh hưởng tiêu cực đến các nguồn thu nhập của cả các hộ gia đình và các doanh nghiệp có thu nhập thấp – bằng cách cắt giảm đồng thời các loại thuế thu nhập, thuế việc làm và thuế doanh thu” – bà Chamberlain nhận định.