UNDP mở cửa cổng thông tin dữ liệu về hơn 6.000 dự án nhằm tăng cường tính minh bạch

29-11-2012

New York – Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) ngày hôm nay đã mở cửa cổng thông tin trực tuyến mới, tạo khả năng tiếp cận thông thoáng, toàn diện với các dữ liệu về hoạt động của UNDP tại 177 quốc gia và vũng lãnh thổ, hoàn thành cam kết đảm bảo minh bạch tuyệt đối đến năm 2013, vượt trên các tiêu chuẩn quốc tế.

“Tính minh bạch là một ưu tiên hàng đầu đối với UNDP và là một yếu tố không thể thiếu nhằm duy trì niềm tin của công chúng và các đối tác đối với chúng tôi. Cổng thông tin điện tử này cho phép công chúng tìm hiểu, theo dõi các thông tin về viện trợ và giúp các đối tác của chúng tôi quản lý các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả hơn” – bà Helen Clark, Tổng Giám đốc UNDP cho biết.  
 
“Chúng tôi cam kết làm việc một cách minh bạch, cởi mở, và chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng và tính kịp thời của các báo cáo để giúp các đối tác theo dõi, giám sát các khoản đầu tư của mình trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các nỗ lực phát triển con người, và đảm bảo một tương lai bền vững cho tất cả mọi người.”
 
Cổng thông tin mới – open.undp.org – chứa đựng những thông tin toàn diện – từ thu, chi đến các hoạt động và kết quả – về trên 6.000 dự án đang được UNDP thực hiện, cũng như các dự án đã quyết toán trong năm 2011, cùng với trên 8.000 sản phẩm đầu ra và kết quả.
 
Người sử dụng có thể tìm kiếm dự án bằng cách nhập thông tin về lĩnh vực trọng tâm, nguồn ngân sách, địa điểm thực hiện, và có thể trích xuất các dữ liệu cụ thể liên quan đến ngân sách, các cơ quan thực hiện và kết quả mong đợi ở các lĩnh vực từ quản trị và nhà nước pháp quyền đến ngăn ngừa khủng hoảng và phục hồi sau khủng hoảng.  
 
UNDP xây dựng cổng thông tin này trong khuôn khổ thực hiện Sáng kiến Quốc tế về Minh bạch và Trách nhiệm Giải trình (IATI). Cổng thông tin này được tài trợ 225.000 đô la Mỹ từ Chính phủ Hoa Kỳ, trong khi nguồn tài chính để thực hiện toàn bộ Sáng kiến IATI là từ ngân sách cốt yếu của UNDP.
 
Kề từ năm 2013, các thông tin cập nhật về tất cả các dự án phát triển đang được UNDP thực hiện sẽ được công bố hàng quý. Trước đó, UNDP đã công bố một bộ thông tin, số liệu về các khoản chi trong năm 2009-2010 trong khuôn khổ thực hiện IATI.
 
UNDP, một thành viên sáng lập IATI, cam kết áp dụng đầy đủ tiêu chuẩn minh bạch viện trợ chung vào năm 2013 để đảm bảo công bố các số liệu tài chính và thông tin về dự án một cách minh bạch và dễ tiếp cận nhất có thể.
 
IATI là một sáng kiến do nhiều bên tham gia một cách tự nguyện, hướng tới mục tiêu đảm bảo các thông tin về sử dụng viện trợ dễ tiếp cận hơn, dễ hiểu hơn và dễ sử dụng hơn, và là một chất xúc tác chính của phong trào thông tinh minh bạch.
 
Cam kết dài hạn
 
Tiếp cận thông thoáng với các thông tin, dữ liệu về viện trợ giúp các bên tham gia đưa ra các quyết định có cơ sở hơn và đối chiếu tiến độ thực hiện. Nó cũng hỗ trợ công tác nghiên cứu của các viện nghiên cứu, các tổ chức dân sự xã hội, các nhà báo và các đối tượng khác mong muốn tìm hiểu về các vấn đề toàn cầu.
 
Là một thành viên của Ban Thư ký IATI, UNDP đã đi đầu trong các nỗ lực với các quốc gia đối tác và các cơ quan LHQ để công nhận tiêu chuẩn mới về minh bạch viện trợ và làm cho tiêu chuẩn này phù hợp với công tác lập kế hoạch phát triển quốc gia, quản lý tài chính công, trách nhiệm giải trình, và các quy trình khác ở cấp độ quốc gia.
 
Vào tháng 10, Publish What You Fund - một tổ chức hàng đầu thế giới về minh bạch viện trợ cho biết UNDP đã “làm việc có hiệu quả” trong các nỗ lực đảm bảo tính minh bạch. Tổ chức này xếp UNDP vào top 10 trong số 72 tổ chức về Chỉ số Minh bạch Viện trợ năm 2012. UNDP “cần được hoan nghênh vì đã bắt đầu công bố thông tin trên trang lưu trữ của IATI vào tháng 11/2011” - tổ chức này cho biết.
 
Chỉ số Minh bạch Viện trợ dùng để xếp hạng 72 tổ chức viện trợ trên 43 công cụ chỉ báo hàng năm. Các tổ chức này bao gồm các nhà tài trợ đa phương và song phương truyền thống, cũng như các quỹ tư nhân và các cơ quan tài chính khí hậu và tài chính phát triển.
 
Thông tin liên hệ

Mark Cardwell, ĐT +1 212 906 5385; mark.cardwell@undp.org

Contact Information

Mark Cardwell at +1 212 906 5385; mark.cardwell@undp.org