Diễn đàn chính sách về vấn đề quản lý và sử dụng đất đai vùng dân tộc và miền núi

25-01-2013

Photo: © United Nations Viet Nam\2010\Aidan Dockery

Hà Nội - Thiếu đất sản xuất màu mỡ cho canh tác là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo của các hộ gia đình trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Hôm nay, các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan đã cùng nhau thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình quản lý và sử dụng đất vùng dân tộc và miền núi nhằm cung cấp thông tin và đưa ra các khuyến nghị cho Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đất đai, các chính sách đất đai để phù hợp hơn với các cộng đồng dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số có sinh kế bền vững.

Diễn đàn chính sách được đồng tổ chức với sự phối hợp của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc và các Cơ quan Liên Hợp quốc tại Việt Nam. Diễn đàn được sự tham gia thảo luận của các đại diện các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan Chính phủ, các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ. Diễn đàn còn có sự tham dự của đại diện một số cộng đồng dân tộc thiểu số đến trình bày câu chuyện địa phương của họ liên quan đến vấn đề đất đai.

Trong các bài phát biểu khai mạc, Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc đã kêu gọi sự đóng góp ý kiến tư vấn và khuyến nghị từ các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự diễn đàn về các giải pháp cho việc quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả cho vùng dân tộc và miền núi.

Theo thông tin do ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc về các kết quả giám sát đất ở và đất sản xuất và chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số do Thường vụ Quốc hội thực hiện năm 2012, đã đưa ra nhiều vấn đề chính sách cần thảo luận xem xét, trong đó có vấn đề như các quyền về đất đai cần được điều chỉnh phù hợp hơn với truyền thống, tập quán quản lý và sử dụng đất của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Ông mong rằng các ý tưởng và khuyến nghị từ diễn đàn sẽ đóng góp cho quá trình sửa đổi Luật Đất đai phù hợp hơn với các đặc điểm và tập quán truyền thống quản lý và sử dụng đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách đất đai trong việc giải quyết các vấn đề nghèo đói và bất ổn xã hội đối với dân tộc thiểu số, trong đó một trong những nguyên nhân chủ yếu là các mâu thuẫn, xung đột liên quan đến đất đai, đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Sự phá vỡ các quyền về đất đai và các hình thức canh tác nông nghiệp truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số từ sau năm 1975, việc di cư của người Kinh đến các vùng dân tộc thiểu số, đi kèm với tái định cư của đồng bào dân tộc trong khu vực đã gây nên các thay đổi, ảnh hưởng tới sinh kế của các hộ gia đình dân tộc thiểu số. Ông cho biết, vấn đề quản lý và sử dụng đất đai vùng dân tộc và miền núi là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với Ủy ban Dân tộc – cơ quan quản lý nhà nước tham mưu cho Chính phủ trong các quyết định và chính sách quan trọng liên quan đến đồng bào dân tộc.

Các đại biểu tham dự diễn đàn đã lắng nghe kết quả của các đợt giám sát về đất ở và đất sản xuất dân tộc thiểu số của Quốc hội thực hiện năm 2012 và các báo cáo nghiên cứu liên quan đến đất đai của các đối tác phát triển để xác định các vấn đề còn tồn tại trong chính sách đất đai và ảnh hưởng của chúng đối với các nhóm dễ bị tổn thương, từ đó thảo luận, đề xuất các khuyến nghị cụ thể cho việc sửa đổi Luật Đất đai.

Phát biểu tại diễn đàn, Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam nói: "Liên Hợp quốc hoan nghênh nỗ lực của Chính phủ và Quốc hội trong việc sửa đổi Luật đất đai năm 2003 như một công cụ cơ bản đảm bảo phát triển công bằng và đem lại lợi ích cho mọi người dân Việt Nam." Bà cũng nêu một số yếu tố then chốt cần xem xét trong sửa đổi chính sách đất đai. Đó là các vấn đề như tạo điều kiện cho dân tộc thiểu số được tiếp cận nhiều hơn với đất đai màu mỡ để canh tác; tầm quan trọng của tập quán truyền thống và tri thức bản địa trong quản lý, sử dụng và giải quyết các mâu thuẫn đất đai; việc cho phép các cộng đồng địa phương được quản lý rừng một cách bền vững; và tầm quan trọng của việc đảm bảo cho đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi Luật đất đai và xây dựng các chính sách đất đai liên quan.