Hôm nay kỉ niệm Ngày Đa dạng Sinh học Quốc tế

22-05-2013

“Mother’s Love” wins the first prize of the photo and logo design contest on Biodiversity in Viet Nam. Photographer: Le Minh Ngoc

Hà Nội - Chủ đề của Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm nay là "Nước và Đa dạng Sinh học". Nước là nền tảng quyết định tình trạng của hệ sinh thái, và qua đó cũng là nền tảng của đa dạng sinh học. Vì hệ sinh thái điều tiết sự sẵn có cũng như chất lượng của các nguồn nước nên việc bảo tồn và phục hồi là những hoạt động mang tính sống còn để có thể đảm bảo an ninh nguồn nước. Nước là sự sống. Nó quyết định sự tồn tại của con người, bao gồm cả an ninh lương thực, nước uống và điều kiện vệ sinh, cũng như hầu hết các hoạt động kinh tế của chúng ta.
Việt Nam đã có những nỗ lực lớn để bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên do khai thác bất hợp pháp và không bền vững, gần 900 loài có nguy cơ tuyệt chủng, và ít nhất 10 loài đã biến mất khỏi Việt Nam, bao gồm cả loài tê giác Java. Việt Nam cần đẩy nhanh việc thực hiện các chính sách của mình và tập trung vào hành động cụ thể, bao gồm cả xây dựng cơ chế tài chính bền vững cho hệ thống các khu bảo tồn và thiết lập một tiểu hệ thống các khu bảo tồn đất ngập nước.

Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với một số hoạt động để nâng cao nhận thức của người dân, bao gồm một cuộc thi ảnh và thiết kê logo biểu tượng và một diễn đàn thảo luận.

Bạn muốn biết thêm thông tin?

  • Tham khảo bài phát biểu của UNDP nhân ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học
  • Tham khảo bài phát biểu của Giám đốc Quốc gia UNDP tại buổi lễ
  • Ảnh chụp các hoạt động trong ngày lễ kỉ niệm

Photos of celebration activities

Slide
UNDP Country Director in Viet Nam, Louise Chamberlain, calls for concrete actions to halt biodiversity loss in Viet Nam
Slide
Students are biking to generate awareness for wildlife conservation
Slide
Colleagues from UNDP and Viet Nam Environment Administration at the display of the winning logos
Slide
Interesting chat with the first prize winner, Le Minh Ngoc from Binh Thuan province in the south central coast
Slide
"Mother’s Love” wins the first prize of the photo and logo design contest on Biodiversity in Viet Nam
Slide
“Ladder rice field”, second prize photo, taken by Dao Quang Minh in Yen Bai northern mountainous province
Slide
"Under shade of cajuput forest”, second prize photo, taken by Huynh Kim Hai at U Minh national park in the southernmost province of Ca Mau
Slide
Seeing the beauty of nature through photos on display at Ha Noi Botanical Garden
Slide
learning why wildlife need protecting