Sáng kiến mới giúp người khuyết tật thực hiện các quyền của mình

07-10-2013

Hà Nội - Người khuyết tật ở tất cả các lứa tuổi ở Việt Nam sẽ được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, việc làm và các dịch vụ bảo vệ tốt hơn kể từ năm 2015 nhờ một sáng kiến lớn do Liên Hợp Quốc phát động vào ngày 7 tháng 10 năm 2013. Sáng kiến này được kết hợp với các tổ chức của người khuyết tật và Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội.

Cần một cơ chế để người khuyết tật thực hiện các quyền của mình
Người khuyết tật chiếm 15,3% dân số Việt Nam, là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, phải đối mặt hằng ngày với sự kỳ thị và phân biệt đối xử, họ cũng gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận y tế, giáo dục, và các dịch vụ công cơ bản khác.

Với nền tảng giáo dục và đào tạo nhìn chung là thấp, người khuyết tật thường khó có được việc làm ổn định và thu nhập thường xuyên. Đại đa số họ - chiếm đến 80% - phải dựa vào gia đình, họ hàng, hoặc trợ cấp xã hội để duy trì cuộc sống của mình.

Mặc dù là một trong những quốc gia đầu tiên ký Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật và đang tích cực xem xét phê chuẩn Công ước này, hiện Việt Nam vẫn còn thiếu những cơ chế phù hợp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu bảo vệ người khuyết tật và tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền của mình.

Đẩy mạnh sự tham gia của người khuyết tật vào quá trình ra quyết định
Để giải quyết những nhu cầu này, một sáng kiến với tổng vốn đầu tư 350.000 USD do Quỹ Đối tác Liên Hợp Quốc về thúc đẩy quyền của người khuyết tật hỗ trợ sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức của người khuyết tật (DPO) tham gia tích cực và cộng tác với Chính phủ trong việc thực hiện hiệu quả Công ước. Dự án còn giúp giải quyết các vấn đề về người khuyết tật một cách có hiệu quả trong các chương trình và dự án khác nhau của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Sáng kiến chung của ILO, UNDP và UNICEF sẽ giúp đưa người khuyết tật tham gia vào tất cả các bước trong quá trình ra quyết định thông qua tăng cường năng lực và vai trò cho các tổ chức DPO trong hoạt động truyền thông vận động, xây dựng, thực hiện, giám sát pháp luật và chính sách.

Ba cơ quan Liên Hợp Quốc sẽ phối hợp với Liên Hiệp Hội Người Khuyết Tật Việt Nam, Trung Tâm Hành Động Vì Sự Phát Triển Cộng Đồng, Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển, Hội Người Khuyết Tật Hà Nội, và Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội thực hiện dự án này.

Để biết thêm thông tin?
Các bạn có thể tham khảo thông cáo báo chí bài phát biểu tại hội nghị theo đường dẫn sau.