Thảo luận quy mô quốc gia về liên kết giảm thiểu rủi ro thiên tai và nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu

11-10-2013

Photo: Kibae Park

Hà Nội, ngày 10 tháng mười năm 2013 - Diễn đàn quan trọng về tìm kiếm giải pháp giúp Việt Nam giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu hỗ trợ bởi Liên Hợp Quốc đã được tổ chức ngày hôm nay. Diễn đàn đã quy tụ các đại diện từ các cơ quan Chính phủ, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và các đối tác khác với sự chủ trì của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Diễn đàn là lần thứ ba khởi xướng bởi Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhưng lần này là lần đầu tiên được phối hợp tổ chức bởi Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN & PTNT) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN & MT). Mục tiêu của diễn đàn sẽ là:

  • Xem xét và cập nhật tiến độ thực hiện Chương trình của Chính phủ về giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu của Chính phủ trong năm qua;
  • Xác định những vấn đề cần được cải thiện và tăng cường, đặc biệt là sự phối hợp và hợp tác giữa Bộ NN & PTNT và Bộ TN & MT cũng như giữa các Bộ ban ngành cơ quan có liên quan khác
  • Tăng cường chia sẻ thông tin về pháp luật, chính sách , nghiên cứu khoa học cũng như kinh nghiệm về giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tại diễn đàn đã ca ngợi cam kết của Chính phủ về việc phối hợp và hợp tác tất cả các bên liên quan trong việc giải quyết hai vấn đề có mối quan hệ chặt chẽ này. Bà phát biểu "Diễn đàn hôm nay là một sự hợp tác có ý nghĩa đặc biệt giữa Bộ NN & PTNT và Bộ TN & MT cũng như giữa các bên liên quan để chia sẻ những kinh nghiệm hiểu biết của mình cũng như khuyến khích các thảo luận về lựa chọn chính sách cho giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu". "Để đảm bảo sự tiếp tục và bền vững của diễn đàn này, chúng tôi đề xuất nên liên kết hai vấn đề này lại với nhau trong các cuộc thảo luận của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu."

Bà Mehta nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo đảm kinh phí cho công tác phòng chống và chuẩn bị sẵn sàng cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng kết hợp các khía cạnh khác của ứng phó biến đổi khí hậu. Bà cũng nhắc đến vai trò của khu vực tư nhân như một đồng minh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc tăng cường khả năng phục hồi của các thành phố, cải thiện kế hoạch dự phòng cũng như tiếp tục kinh doanh nhằm mục đích tạo công ăn việc làm và giúp đỡ cộng đồng người dân ở khu vực đô thị và nông thôn phục hồi từ những tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai.

Các nhà lãnh đạo của Bộ NN & PTNT và Bộ TN & MT cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm và mối quan hệ đối tác giữa khu vực công và tư nhân trong việc giải quyết các hậu quả của rủi ro thiên tai và thách thức của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, các đại biểu khác tham gia diễn đàn cũng thảo luận về tác động không thể dự đoán trước được của những thay đổi thời tiết và khí hậu cực đoan, đồng thời chia sẻ những mối quan tâm mới về sự an toàn của hồ chứa nước, các thành phố và các ngành công nghiệp. Đặc biệt, quy hoạch khu vực và quy hoạch lưu vực sông dựa trên kinh nghiệm quốc tế cũng đã được trình bày để giúp các đại biểu thảo luận.

Để biết thêm thông tin chi tiết?

Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể đọc bài phát biểu của Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại Diễn đàn quốc gia lần thứ ba về giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.