Chuyến thăm của Tổng giám đốc UNDP tới Việt Nam bàn về những ưu tiên và thách thức phát triển trong tương lai

06-11-2013

Hà Nội – Tổng giám đốc Chương trình phát triển LHQ, Bà Helen Clark sẽ tới thăm Việt Nam từ ngày 6 tới ngày 10 tháng 11 để tham gia cùng các quan chức nhà nước và nhân viên LHQ bàn về các vấn đề, bao gồm sự gia tăng vai trò của LHQ tại quốc gia, sự tiến triển nhanh chóng của quá trình thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch tăng trưởng xanh, thách thức cũng như nguyện vọng của phụ nữ và dân tộc thiểu số.

Chuyến thăm của bà Clark sẽ bao gồm hai cuộc họp cấp cao của Liên Hợp Quốc nhằm đánh giá lại những vấn đề ưu tiên hàng đầu trong khu vực. Với vai trò Tổng giám đốc Chương trình phát triển LHQ, bà cũng sẽ tham dự buổi họp của UNDG Châu Á - Thái Bình Dương với các Giám đốc khu vực của văn phòng LHQ tại châu Á. Tại đây họ sẽ cùng nhau thảo luận các hoạt động tăng cường gắn kết LHQ và những nỗ lực của Sáng kiến hoạt động chung Delivering as One mà tại đó các cơ quan đại diện của LHQ hoạt động như một thể thống nhất. UNDG cũng sẽ thảo luận về chiến lược phát triển sau năm 2015 và làm thế nào để đẩy nhanh tốc độ đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trong khu vực vào năm 2015.

Trong chuyến thăm lần này, bà cũng sẽ tham dự Hội nghị thường niên của Cụm UNDP Khu vực gồm những đại diện của UNDP trên toàn khu vực. Hội nghị sẽ tập trung vào việc thúc đẩy kế hoạch chiến lược của UNDP giai đoạn 2014-2017 tại Châu Á - Thái Bình Dương. Mục tiêu nhằm tìm cách để UNDP có thể đáp ứng tốt hơn trước những nhu cầu của các quốc gia trong chương trình. Hội nghị sẽ xem xét những thách thức và cơ hội đang nổi lên trong khu vực.

Những cuộc họp với các quan chức hàng đầu của Chính phủ Việt Nam sẽ bao gồm thảo luận về về sáng kiến Kế hoạch chung (One Plan) tại Việt Nam và cải tổ LHQ tại Việt Nam, cũng như sự tham gia tích cực của nhà nước trong việc hình thành các mục tiêu phát triển sau năm 2015. UNDP đang giúp Việt Nam thiết kế và thực hiện Chương trình giảm nghèo và trợ giúp xã hội quốc gia hướng tới những đối tượng nghèo nhất trong xã hội, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số.

Bà Clark sẽ dành thời gian gặp gỡ các phụ nữ dân tộc thiểu số để chia sẻ quan điểm về những thách thức phát triển ở Việt Nam. Bà cũng sẽ gặp gỡ với các Tổ chức xã hội dân sự có liên quan đến thúc đẩy phát triển trong nước.

Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ mạnh mẽ hướng tới Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đã đạt và vượt hầu hết các mục tiêu của năm 2015, đặc biệt trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và giáo dục tiểu học. Tỉ lệ nghèo của Việt Nam đã giảm một nửa trong chín năm kể từ năm 1993, và tiếp tục giảm một nửa nữa trong khoảng từ năm 2002 đến năm 2008. Đến năm 2010, Việt Nam được xếp hạng 6 toàn cầu về những tiến bộ đã đạt được tính theo giá trị tuyệt đối và tương đối. Tuy nhiên, tới năm 2012, Việt Nam vẫn còn những nhóm nghèo đặc thù, trong đó một nửa số người dân thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn còn sống dưới ngưỡng nghèo và kém xa mức trung bình quốc gia về đạt các chỉ tiêu MDG. Tuy còn gặp nhiều thách thức nhưng Việt Nam vẫn đang nỗ lực cải thiện các mục tiêu MDG 6 về phòng chống HIV và MDG 7 về đảm bảo bền vững môi trường.