Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tham gia đối thoại chính sách cấp cao

05-12-2013

Hà Nội – Tại Diễn đàn Đối tác Phát triển Việt Nam (VDPF) 2013 – lần đầu tiên được tổ chức - Liên Hợp Quốc cùng với Chính phủ, các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế, các viện nghiên cứu quốc gia và các bên liên quan khác đã thảo luận các hình thức thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên diện rộng ở Việt Nam.

Diễn đàn là một tín hiệu tích cực

Chuyển đổi từ Cuộc họp Nhóm tư vấn các nhà tài trợ trước đây thành Diễn đàn Đối tác Phát triển hiện nay là thay đổi kịp thời và phản ánh việc Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình ở mức thấp. Chủ đề bao quát cho Diễn đàn trong giai đoạn 2013-2015 là "thiết lập quan hệ đối tác mới đối với sự phát triển cạnh tranh, toàn diện và bền vững".

Chuẩn bị sâu rộng của diễn đàn

Để chuẩn bị cho diễn đàn lần này đã có một số cuộc tham vấn với các đối tác phát triển và các bên liên quan cùng với các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết: “Liên Hợp Quốc tin tưởng mạnh mẽ rằng cần duy trì động lực này và tất cả các bên cần cam kết chung, nhằm thực hiện các kết luận và khuyến nghị đạt được trong diễn đàn này một cách xây dựng.”
Bốn chủ đề thảo luận chính của diễn đàn

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Bà Victoria Kwakwa – Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải có những hành động cụ thể và trách nhiệm tập thể của Chính phủ, các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ khác. Cho năm 2013, Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển đã liệt kê bốn chủ đề trọng tâm thảo luận cho diễn đàn:

1. Xóa đói giảm nghèo và xóa đói giảm nghèo cho dân tộc thiểu số
2. Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ nước sạch và vệ sinh
3. Nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường
4. Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua đào tạo và phát triển các kỹ năng nghề

Tập trung vào nhóm các dân tộc thiểu số
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự cần thiết phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tạo ra các biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh mạnh mẽ như tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đề ra một lộ trình cho giá thị trường, giảm tài trợ, tái cơ cấu tài chính và hệ thống ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ cũng bày tỏ quan điểm của mình trong việc chống tham nhũng, tạo môi trường an sinh xã hội tốt hơn cho tất cả mọi người và đảm bảo việc làm để giảm nghèo bền vững, đặc biệt là trong nhóm các dân tộc thiểu số.

Liên quan đến vấn đề này, bà Pratibha Mehta – Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến người dân tộc thiểu số và một số yếu tố có thể là tác nhân chính thay đổi cuộc sống của họ. Bà cho biết: “Việc hoàn thanh các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đang tụt lại phía sau đối với nhóm các dân tộc thiểu số. Đây là thời điểm để đề ra các mục tiêu có ràng buộc về thời gian và đánh giá dựa trên một khuôn khổ kết quả". Bà cũng khuyến nghị Việt Nam cần có một cơ chế cấp cao để lãnh đạo và các bên có trách nhiệm giải trình, đầu tư vào các quyền văn hóa và nâng cao nhận thức công cộng. Sự tham gia của cộng đồng cần được đảm bảo trong việc thực hiện hoạch định các chính sách và giám sát, cũng như các tổ chức xã hội dân sự nên tham gia vào quá trình ra quyết định.

Các hành động cụ thể

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Bà Kwakwa tóm tắt các vấn đề đã được đặt ra, và các hành động cụ thể, bao gồm cải cách doanh nghiệp Nhà nước, đối mặt với việc giảm tài trợ từ nước ngoài, giảm sự chồng chéo trong công tác phát triển, phát triển các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ tốt hơn cho nhóm các dân tộc thiểu số và quyền sở hữu cho cộng đồng tại địa phương nhiều hơn. Bà cũng khuyến khích các nhóm công tác tiếp tục công việc của mình, cũng như vận động để được phê duyệt ở cấp Bộ. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu bế mạc diễn đàn đã nêu bật những thành tựu của Việt Nam. Ông nói: "Diễn đàn đánh dấu sự chuyển tiếp của Việt Nam từ nước nhận viện trợ trở thành một quốc gia đối tác phát triển".

Để biết thêm thông tin

Xin đọc báo cáo của Liên Hợp Quốc