Quốc hội nắm bắt các quan điểm quốc tế để xem xét Dự thảo sửa đổi Luật Môi trường

18-02-2014

Photo: @ Shutterstock/UNDP Viet Nam


Hà Nội – Các đại biểu Quốc hội cũng như Ban chỉ đạo và nhóm biên soạn dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã thu được thêm nhiều thông tin và kinh nghiệm quốc tế về luật áp dụng tại một buổi hội thảo tại Hà Nội ngày 18 tháng 2 năm 2014 do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (CSTE) cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) đồng tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP).

Các cuộc thảo luận tại buổi hội thảo tập trung vào bốn vấn đề, bao gồm lập quy hoạch bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu; cơ sở pháp lý cho các tranh chấp về môi trường hoặc giải quyết ô nhiễm môi trường; và những nghĩa vụ theo các Công ước quốc tế về quản lý hóa chất độc hại và rác thải nguy hiểm, bao gồm quản lý việc nhập khẩu rác thải. Đặc biệt, các đại biểu tham dự đã lắng nghe và thảo luận về việc hình thành và thực thi pháp luật môi trường ở Indonesia và Trung Quốc được chia sẻ tại buổi hội thảo.

Tại buổi hội thảo, Ông Bakhodir Burkhanov, Phó giám đốc quốc gia UNDP, tỏ ý khen ngợi Việt Nam vì đã đưa một số chương về các tổ chức xã hội dân sự và biến đổi khí hậu vào Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường. Ông cũng lưu ý: “Mặc dù bản dự thảo luật thừa nhận các quyền và trách nhiệm nói chung của các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng địa phương trong công tác bảo vệ môi trường nhưng Bộ luật cũng phải cho phép sự tham gia tích cực của người dân và các tổ chức của nhân dân vào công tác đánh giá tác động đối với môi trường cũng như giám sát thực trạng ô nhiễm môi trường,”

“Buổi hội thảo ngày hôm nay đã cung cấp những thông tin mà Quốc hội đang quan tâm,” ông Phạm Xuân Dũng, Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (CSTE) phát biểu. Ông cũng nói thêm rằng tại cuộc họp sắp tới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, CSTE được yêu cầu báo cáo về các vấn đề liên quan cần xem xét của Luật Môi trường, do đó CSTE cần thu thập các ý kiến và quan điểm khác nhau. Ông nói “CSTE đánh giá cao các ý kiến đóng góp quý giá của các chuyên gia trong và ngoài nước,”.

Để biết thêm thông tin?

Vui lòng tìm đọc:

Bài phát biểu khai mạc của UNDP

Quy hoạch môi trường hoặc quy hoạch bảo vệ môi trường: từ kinh nghiệm quốc tế đến khả năng áp dụng tại Việt Nam

Bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu (tác giả Trần ThụcKoos Neefjes)

Cơ sở pháp lý cho các tranh chấp về môi trường hoặc giải quyết ô nhiễm môi trường: thực tiễn áp dụng ở Indonesia

Các Công ước quốc tế về quản lý hóa chất độc hại và rác thải nguy hiểm: kinhg nghiệm của Trung Quốc