Đối thoại với các doanh nghiệp hướng tới môi trường làm việc thân thiện với người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới

17-01-2017

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2017 – Một nghiên cứu gần đây cho thấy trung bình khoảng 30% những người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới (viết tắt là LGBTI) tại Việt Nam bị từ chối việc làm. Thiết lập một mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng như đề ra những tiêu chuẩn và chỉ số bình đẳng tại nơi làm việc là hai trong số những khuyến nghị được đưa ra tại “Đối thoại với các doanh nghiệp hướng tới môi trường làm việc thân thiện với người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tại Châu Á” được tổ chức tại Hà Nội ngày 17 tháng 1.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tạp chí The Economist cùng đồng tổ chức cuộc đối thoại này, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự.

Phát biểu khai mạc đối thoại, bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam, nói: "Tình trạng phân biệt đối xử đối với những người LGBTI trong hoạt động của các công ty vẫn còn là một vấn đề quan trọng ở Việt Nam. Phát triển kinh tế nhanh chóng cần đi đôi với thúc đẩy bình đẳng và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương. Việc xây dựng và thực hiện chính sách hướng tới môi trường làm việc thân thiện, không phân biệt đối xử chính là tín hiệu mạnh mẽ mà các doanh nghiệp gửi đến tất cả mọi người trên thế giới rằng họ ủng hộ bình đẳng".

Thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập của những người LGBTI ngày càng là ưu tiên của doanh nghiệp. Hiện nay, 87% trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới (theo Fortune) có chính sách không phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục. Mặc dù các doanh nghiệp ở khu vực châu Á có thể tụt hậu hơn so với phương Tây, nhưng nhiều doanh nghiệp đã và đang có những bước đi đúng hướng.

Trong số những thách thức đối với việc tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng sự đa dạng của người lao động thì việc triển khai thực hiện có lẽ là khó khăn lớn nhất đối với các lãnh đạo doanh nghiệp. Trong cuộc đối thoại lần này, các lãnh đạo doanh nghiệp đã chia sẻ ví dụ cụ thể, những  hiểu biết và phân tích nhằm xây dựng văn hóa hòa nhập và đa dạng trong doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia đối thoại cũng xác định những hành động và hợp tác khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự và Chính phủ cần ưu tiên để thúc đẩy sự thay đổi tại nơi làm việc. Phối hợp với Công đoàn và ghi nhận các doanh nghiệp “đi tiên phong” trong lĩnh vực này là những đề xuất các đại biểu đã đưa ra. Cũng theo các đại biểu, tất cả các doanh nghiệp khởi tạo cần phải có chính sách hướng tới môi trường làm việc thân thiện với những người LGBTI ngay trong giai đoạn phát triển ban đầu của mình. Các tổ chức xã hội dân sự tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối những người LGBTI với cộng đồng các doanh nghiệp, đồng thời cung cấp các chương trình đào tạo và huy động hỗ trợ cộng đồng. Mặt khác, thông tin dữ liệu giữ vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ vận động chính sách dựa trên bằng chứng và thúc đẩy sự thay đổi tạo ra môi trường làm việc thân thiện với những người LGBTI.

Cuộc đối thoại này là một trong hai cuộc thảo luận bàn tròn được tổ chức vào tháng 1 năm 2017 tại Việt Nam và Philippines. Các thảo luận sẽ góp phần định hình nội dung cho cuộc đối thoại tại diễn đàn Kiêu hãnh và Định kiến của Tạp chí The Economist, sẽ được tổ chức tại New York, London và Hong Kong vào tháng 3 năm 2017.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo:
Bài phát biểu của UNDP
Bài trình bày của UNDP về “Là người LGBTI tại Việt Nam: Công nhận và bảo vệ quyền của người LGBTI”
Bài trình bày của ICS về việc bao gồm những người LGBTI trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
Xem video “Đón nhận: Sức mạnh của đồng minh”