Hội nghị môi trường tập trung thảo luận các ưu tiên của Chính phủ và công tác điều phối viện trợ

05-04-2000

Hà Nội  - Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về môi trường và việc tăng cường công tác điều phối viện trợ trong lĩnh vực môi trường là những chủ đề chính cho cuộc thảo luận tại một hội nghị phối hợp của Chính phủ và các nhà tài trợ về môi trường, diễn ra ở Hà Nội vào ngày 5 và 6 tháng 4.

Hội nghị này do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Các đại biểu là đại diện của tất cả các Bộ tham gia trong lĩnh vực môi trường cũng như các nhà tài trợ song phương, đa phương và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi ý kiến về những ưu tiên hành động của Chính phủ và nhu cầu tăng cường sự hỗ trợ của các nhà tài trợ đối với lĩnh vực môi trường cũng như đưa ra khuyến nghị về cách thức tăng cường điều phối trong công tác huy động, quản lý và đánh giá viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho lĩnh vực này.

Ngài Edouard A. Wattez, Điều phối viên Thường trú LHQ và Đại diện Thường trú UNDP nói: "Hội nghị này chỉ là một sự kiện trong quá trình xây dựng quan hệ đối tác rộng lớn hơn và lâu dài hơn về lĩnh vực môi trường.

"Hội nghị này là bước tiếp theo trong quá trình xem xét hai yếu tố quan trọng đảm bảo cho thành công trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam: thứ nhất là Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về môi trường cho những năm sắp tới, thứ hai là làm thế nào để tiến thêm một bước trong công tác điều phối viện trợ dành cho lĩnh vực môi trường.

Ngài Wattez nói: "Chiến lược và Kế hoạch hành động này sẽ là lộ trình cho hoạt động của Chính phủ và các nhà tài trợ trong lĩnh vực môi trường vào những năm sắp tới. Tuy nhiên, vấn đề là mặc dù có một lộ trình tốt cho các hoạt động môi trường, song khó có thể đi đến thống nhất hoàn toàn về vấn đề ai là người cầm lái cho chiếc xe về đích.", với ngụ ý rằng một giải pháp có thể thực hiện là xác định cơ quan chịu trách nhiệm về công tác điều phối chung trong từng ngành.

Ngài Wattez nói tiếp: "Ngoài ra cũng cần phải xác định các ưu tiên. Dự thảo Kế hoạch hành động về môi trường đưa ra 23 chương trình cho chu kỳ 5 năm tiếp theo. Những chương trình này thực sự đã xác định được những vấn đề mấu chốt về môi trường hiện nay của Việt Nam, song về phía các nhà tài trợ, chúng tôi tin rằng nếu có được danh mục những ưu tiên hàng đầu thì chúng tôi có thể xác định trọng tâm đầu tư ODA phù hợp hơn.

Ngài Wattez cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường công tác điều phối viện trợ và cho rằng có thể sử dụng Báo cáo đánh giá về viện trợ trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam làm xuất phát điểm để các đại biểu thảo luận nhằm đưa ra những khuyến nghị cụ thể. Đợt nghiên cứu đánh giá đó do Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng UNDP chủ trì và IUCN thực hiện với kinh phí đồng tài trợ của UNDP và các Chính phủ Thuỵ Sĩ, Đan Mạch, Hà Lan, Thuỵ Điển va Canada.

Việt Nam là nơi giao thoa của các khu hệ thực vật và động vật của vùng Indo-Malayan và vùng Thái Bình Dương và là quê hương của bốn loài động vật có vú lớn mới được phát hiện từ năm 1992 mà khoa học chưa hề biết tới. Các loại cây như lúa, cam và chè có nguồn gốc từ Việt Nam, và có một số loài động vật bậc cao cũng như một số loài chim chỉ tìm thấy ở Việt Nam.

Để quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú của mình, năm 1991 Chính phủ Việt Nam đã công bố Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đầu tiên với thời gian thực hiện 10 năm. Chiến lược này đã đặt nền móng cho việc xây dựng Kế hoạch hành động đa dạng sinh học năm 1993 và Kế hoạch hành động quốc gia về môi trường giai đoạn 1995 - 2000.

Chiến lược hiện nay đã từng là yếu tố xúc tác để thu hút đầu tư ODA trong lĩnh vực môi trường ở Việt Nam.Theo Báo cáo tóm tắt về các dự án môi trường của UNDP được công bố gần đây, kể từ 1995 tỷ trọng ODA dành cho môi trường đã tăng 6 lần, đạt 1,4 tỷ USD thuộc các dự án đang triển khai trong lĩnh vực này, tính cho đến giữa năm 1999. Phần lớn nguồn vốn ODA này được tập trung hỗ trợ cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên (55%) và công tác quy hoạch đô thị và công nghiệp (32%).

Cả Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia hiện đang triển khai sẽ kết thúc trong năm nay. Cục Môi trường, thuộc Bộ KHCN&MT, đã đóng vai trò chủ trì trong việc biên soạn Chiến lược quốc gia mới cho giai đoạn 2001 - 2010 và Kế hoạch hành động cho giai đoạn 2001 - 2005. Các khuyến cáo của Hội nghị sẽ được cập nhật trong Chiến lược và Kế hoạch hành động mới này.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Nguyễn Việt Lan, ĐT: 9421495