Vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em được đưa ra thảo luận

12-04-2000

Hà Nội - Gần đây, vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em đã được đưa ra thảo luận tại một hội thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, các cơ quan nghiên cứu, các sứ quán tài trợ, các tổ chức LHQ và các tổ chức phi chính phủ.

Cuộc thảo luận đó do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức nhằm đưa ra khuyến nghị cụ thể về những biện pháp cần tiến hành. Nội dung trọng tâm của cuộc thảo luận là năm lĩnh vực chủ yếu góp phần giải quyết tệ nạn buôn bán này: cải cách và thi hành luật pháp; cứu hộ, phục hồi nhân phẩm và tái hoà nhập; ngăn chặn, tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức; nghiên cứu; và xây dựng mạng lưới. Cuộc thảo luận dựa trên những kết quả nghiên cứu đưa ra trong báo cáo với tiêu đề: "Buôn bán trẻ em và người lớn ở Việt Nam" của các tác giả Lê Bạch Dương và Paula Frances Kelly.

Các đại biểu đã trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan như bóc lột tình dục vì mục đích thương mại, bóc lột sức lao động, ăn xin có tổ chức, nhận con nuôi bất hợp pháp, tẩu tán những khoản tiền bất chính, đám cưới giả, xuất/nhập cảnh trái phép, giả mạo giấy tờ tuỳ thân và tham nhũng. Các đại biểu đều nhất trí cho rằng luật pháp cần giải quyết tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em một cách toàn diện hơn và đề nghị nên tổ chức đào tạo, đặc biệt cho những người có thể chứng kiến hành vi buôn bán như vậy, về luật pháp và các quy định, các công ước quốc tế, luật pháp của các nước láng giềng cũng như về vấn đề phạm tội có tổ chức và các nạn nhân.

Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và cứu hộ trẻ em và cho rằng đây là trách nhiệm của cộng đồng. Nên đối xử với các nạn nhân như thế nào cũng là một vấn đề quan tâm của các đại biểu. Theo các đại biểu, không nên đưa tất cả các nạn nhân tới các trung tâm phục hồi nhân phẩm, cần giúp họ bằng việc đưa ra những lời khuyên phù hợp, chăm sóc sức khoẻ cũng như xoá mù chữ và dạy nghề cho họ. Các đại biểu nhất trí cho rằng việc thay đổi thái độ của cộng đồng đối với những nạn nhân là điều hết sức quan trọng.

Trong những năm gần đây, tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam đã gia tăng. Theo Hội Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, từ năm 1993 đến nay hơn 3000 phụ nữ đã từ Trung Quốc trở về tỉnh biên giới phía Bắc này.

Các đại biểu còn thảo luận cách thức ngăn chặn sự lan truyền của tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Họ nhấn mạnh yêu cầu xác định những vùng lãnh thổ có nguy cơ cao, những người dễ trở thành nạn nhân và những đối tượng tham gia giải quyết tệ nạn này cũng như yêu cầu tăng cường công tác phổ biến thông tin để nâng cao nhận thức của công chúng. Mọi công việc nghiên cứu về vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em cần phải gắn với hành động.

Các đại biểu hoan nghênh việc tổ chức cuộc thảo luận để họ có dịp chia sẻ những mối quan tâm, kinh nghiệm cũng như những bài học của mình và cam kết tiếp tục hợp tác để giải quyết vấn đề này.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông, ĐT: 9421495