Vị Lãnh đạo đứng đầu khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của UNDP thăm Việt Nam

19-04-2000

Hà Nội  - Giám đốc khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ngài Nay Htun, đã tới chiều nay trong chuyến đi thăm ngắn ngày tại Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Ngài Nay Htun, kiêm Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, sẽ tới chào Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm và gặp gỡ với Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên.

Sau đó, Ngài Nay Htun sẽ gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá để điểm lại sự hỗ trợ hiện nay cũng như thảo luận sự hỗ trợ trong 5 năm tới (2001 - 2005) của UNDP đối với Việt Nam.

Ông Edouard A. Wattez, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, nói: "Chuyến thăm của Ngài Nay Htun diễn ra vào đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa UNDP và Việt Nam. Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, UNDP đã và đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuẩn bị ý kiến tư vấn về chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế-xã hội mười năm tới, giai đoạn 2001 - 2010.

"Ngài Nay Htun đã giữ cương vị hiện nay từ năm 1994, với trách nhiệm quản lý khoản kinh phí hỗ trợ hợp tác kỹ thuật khoảng 400 triệu USD mỗi năm thông qua 24 văn phòng đại diện của UNDP ở các quốc gia thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ngài Nay Htun luôn luôn dành ưu tiên cao đối với Việt Nam."

Vị Lãnh đạo đứng đầu khu vực Châu á - Thái Bình Dương của UNDP cũng sẽ gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Chu Tuấn Nhạ để thảo luận quan hệ hợp tác về các vấn đề môi trường. Ngài Nay Htun, nguyên là Phó Giám đốc điều hành Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc vào những năm đầu 1990, đặc biệt vui mừng trước thành công của Hội nghị các bên đối tác trong lĩnh vực môi trường do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức đầu tháng tư tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của UNDP.

Ngài Nay Htun cũng sẽ gặp gỡ với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão để thảo luận quan hệ hợp tác về các vấn đề quản lý quốc gia.

Thông qua hệ thống độc đáo gồm 134 văn phòng đại diện ở các quốc gia, UNDP giúp nhân dân của 174 nước và lãnh thổ nâng cao khả năng tự lực cánh sinh, chủ yếu thông qua các lĩnh vực quản lý quốc gia, xoá đói giảm nghèo, tái sinh môi trường, tạo việc làm và tiến bộ của phụ nữ. Để góp phần thực hiện các mục tiêu này, UNDP thường xuyên được yêu cầu hỗ trợ thúc đẩy công tác quản lý quốc gia và phát triển thị trường có hiệu quả cũng như giúp đỡ công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh và cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.

Tại Việt Nam, UNDP đã và đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ từ năm 1977 đến nay, trước tiên góp phần xây dựng lại cơ sở hạ tầng của đất nước sau những năm tháng bị chiến tranh tàn phá, và sau đó cung cấp những ý kiến tư vấn vô tư và có giá trị khi Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách đổi mới mở cửa vào năm 1986.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông, ĐT: 9421495