Lập kế hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản để không ảnh hưởng tới hệ sinh thái ven biển

10-05-2000

Hà Nội  -  Trong tuần này, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Thuỷ sản đã ký một dự án góp phần tăng cường công tác quản lý nuôi trồng thuỷ sản nhằm giảm nhẹ tác động tiêu cực về môi trường ở vùng ven biển Bắc Trung bộ của Việt Nam.

Quỹ uỷ thác Đan Mạch và UNDP sẽ tài trợ hơn 1 triệu USD cho dự án này với thời gian thực hiện gần ba năm.

Ngày 9 tháng 5, Ông Nicholas Rosellini, Phó Đại diện Thường trú UNDP đã ký văn kiện dự án này cùng với Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản Nguyễn Viết Thắng. Tại lễ ký, Ông Nicholas Rosellini nói: "Dự án sẽ giúp nông dân và chính quyền địa phương ở ba tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Thừa Thiên Huế làm tốt hơn công tác quy hoạch phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản đảm bảo bền vững về môi trường."

Ông Rosellini nói: "Chúng tôi hy vọng rằng dự án sẽ góp phần vào nhiều hoạt động đang và sẽ triển khai của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội bền vững ở vùng ven biển."

Những tỉnh này nằm trong số những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam. Chủ trương của Chính phủ là mở rộng nghề nuôi trồng thuỷ sản ven biển ở vùng này, chủ yếu nhằm mục tiêu xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm và xuất khẩu. Theo Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản số 1, các tỉnh này hiện có tổng diện tích 11.200 ha phù hợp cho việc nuôi tôm, cua và cá. Tuy nhiên, nghề nuôi trồng thuỷ sản ở vùng này còn tương đối kém phát triển so với các khu vực miền Nam và miền Trung.

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Trưởng phòng Môi trường của UNDP, nói: "Một số vấn đề đã ảnh hưởng tới sự phát triển của nghề tuôi tôm ven biển ở miền Nam Việt Nam, ví dụ ở tỉnh Minh Hải việc phát triển các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản trong những năm 1980 làm mất đi 60.000 ha (55%) diện tích rừng ngập mặn. Những vấn đề tương tự cũng có thể xảy ra tại vùng ven biển Bắc trung bộ nếu không tiến hành những biện pháp cấp bách để thực hiện có hiệu quả chiến lược quản lý môi trường trong các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở vùng này."

Thông qua dự án này, cán bộ của Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản số 1 sẽ giúp các địa phương và nông dân xây dựng và thử nghiệm các biện pháp quản lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản ven biển. Sau đó, những biện pháp này sẽ được phổ biến thông qua các hoạt động đào tạo và khuyến ngư.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản số 1 cũng sẽ phối hợp với ba tỉnh trong dự án lập các thông số và kế hoạch để sử dụng tài nguyên đất và nước ven biển một cách cân đối cho mục đích nuôi trồng thuỷ sản, trên cơ sở lồng ghép các biện pháp và chiến lược quản lý môi trường nhằm nâng cao lợi ích và công bằng xã hội cũng như giảm nhẹ mọi tác động tiêu cực về môi trường của các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ven biển.

Dự án sẽ nâng cao nhận thức cho cán bộ khuyến ngư các cấp ở những tỉnh này về công tác quản lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản ven biển cũng như tăng cường năng lực của họ để giúp các hộ gia đình thực hiện những biện pháp nuôi trồng thuỷ sản ven biển vừa bền vững về môi trường lại vừa mang lại lợi nhuận.

Các bài học rút ra từ dự án sẽ giúp Bộ Thuỷ sản, nông dân và chính quyền địa phương ở các tỉnh khác của Việt Nam tăng cường công tác quản lý môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản ven biển.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông của UNDP, ĐT: (04) 942 1495