Giám đốc của một quỹ thuộc LHQ thăm Việt Nam

08-06-2000

Hà Nội  - Hôm nay, Giám đốc Điều hành của Quỹ Đầu tư phát triển thuộc Liên Hợp Quốc (UNCDF), Ông Normand Lauzon, kết thúc chuyến thăm 6 ngày tại Việt Nam.

Quỹ Đầu tư phát triển thuộc Liên Hợp Quốc đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1978. Gần đây, Quỹ này tập trung hỗ trợ dưới hình thức cung cấp các cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản cho những người dân nghèo nhất ở Việt Nam.

Ông Lauzon nói: "Chúng tôi đang thực hiện mục tiêu này trên cơ sở hỗ trợ việc phân cấp trong công tác lập kế hoạch, đầu tư kinh phí và cung cấp các dịch vụ phục vụ phát triển thông qua các Quỹ Phát triển của địa phương". Việc sử dụng các quỹ này dựa trên nguyên tắc là nỗ lực xoá đói giảm nghèo đạt hiệu quả cao nhất khi người dân được thực sự tham gia đóng góp ý kiến về cách thức thiết kế và quản lý các cơ sở và công trình hạ tầng như trường học, bệnh viện và đường giao thông.

Ông Edouard A. Wattez, Điều phối viên Thường trú LHQ và Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, nói: "ở Việt Nam, mô hình này được áp dụng thông qua chương trình Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn (RIDEF), với kinh phí 11,1 triệu USD, hiện đang triển khai tại tỉnh Quảng Nam. Thông qua dự án, UNCDF đang phối hợp chặt chẽ với UNDP, Cơ quan Phát triển quốc tế Ốt-xtrây-lia (AusAID) và UBND tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn ở tỉnh này."

Ông Lauzon cho biết: "Xoá đói giảm nghèo là một thách thức lớn đối với con người trên thế giới. Tôi rất có ấn tượng về nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề này. Dự án RIDEF, được triển khai thực hiện từ 1986, là một phần quan trọng trong nỗ lực xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Dự án hiện đang hỗ trợ 125 xã nghèo ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong công tác lập kế hoạch, đầu tư kinh phí, xây dựng và bảo trì các cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu nhất như trạm y tế, trường học, chợ búa và đường đi tới các thôn xóm."

Ông Lauzon nói: "Thông qua việc tăng cường năng lực của chính quyền địa phương và khuyến khích sự tham gia của người dân ở những xã này trong việc xác định những nhu cầu ưu tiên của địa phương mình, Dự án RIDEF đang góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo. Chính phủ hiện đang xúc tiến triển khai một chương trình quốc gia lớn hỗ trợ những xã nghèo nhất. Hy vọng những kinh nghiệm và bài học rút ra trong quá trình thực hiện Dự án RIDEF sẽ là một nguồn động viên rất cụ thể và là đóng góp quan trọng cho chương trình này."

Tại cuộc họp tổng kết hàng năm của dự án được tổ chức vào năm ngoái, Ông Dương Đức Ưng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nói: "Dự án được coi là một mô hình, một dự án thí điểm qua đó có thể xác định phương hướng cho chương trình hỗ trợ 1.715 xã nghèo của quốc gia."

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông, ĐT 9421495