Quỹ Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc chú ý đến phát triển hơn nữa ở Việt Nam

31-07-2000

Hà Nội  - Đoàn chuyên gia của Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp của Liên Hợp quốc (IFAD) vừa thăm và làm việc ở Việt Nam trong năm tuần nhằm đánh giá chương trình của Quỹ đang được thực hiện ở Việt Nam và định hướng cho hoạt động của Quỹ trong những năm tới. Đoàn chuyên gia của quỹ kết thúc chuyến thăm Việt Nam thứ Sáu tuần trước sau cuộc họp với chính phủ Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

Quỹ IFAD hiện đang tài trợ cho bốn dự án ở Việt Nam, tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Các dự án này đều nhằm hỗ trợ và tăng cường chính sách của Chính phủ về xoá đói giảm nghèo ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn chuyên gia của Quỹ IFAD thăm ba trong số các dự án này nhằm đánh giá tác động bước đầu và định hướng cho các hoạt động của Quỹ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đoàn ghi nhận những kết quả tích cực của các dự án, cụ thể là mức nghèo đói giảm xuống ở các tỉnh tham gia dự án, và những tiến bộ đã đạt được trong các lĩnh vực khác nhau như quản lý nguồn nhân lực có sự tham gia của người dân, cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp và trồng rừng.

Các dự án của Quỹ IFAD thường có phạm vi nhỏ nhưng sáng tạo, và Quỹ có uy tín là một cơ quan thử nghiệm các khái niệm về phát triển mà các tổ chức quốc quốc tế lớn hơn khác thường áp dụng. Quỹ IFAD tập trung vào khuyến khích sự tham gia thực sự của nông dân và dân làng vào tất cả các bước thiết lập và thực hiện dự án. Mục tiêu này được Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ.

Đoàn chuyên gia của Quỹ rời Việt Nam sau khi đã đi thăm nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều nông dân, ngư dân, và cán bộ Chính phủ, cán bộ dự án ở các cấp từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã. Trong buổi họp tổng kết đoàn đã trao đổi một các thân mật và sôi nổi với các đại diện của chính phủ. Đoàn tin tưởng vào triển vọng hợp tác của Quỹ IFAD ở Việt Nam trong tương lai. Trưởng đoàn, Giáo sư Võ Tòng Xuân, người được nhân dân nhiều nơi biết đến như một "Nông dân Tiến sĩ", nói "Quỹ IFAD có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xoá đói giảm nghèo ở nước ta".

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông của UNDP, 9421495