Hội nghị Tư vấn Cấp cao về việc thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 10 năm của Việt Nam

08-06-2001

Hà Nội  - Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tư vấn Cấp cao lần thứ ba với tiêu đề "Từ Chiến lược đến cuộc sống". Hội nghị thảo luận các quyết định chính của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 và xem xét ý nghĩa của các quyết định đó đối với việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 10 năm (2001 - 2010) và Kế hoạch 5 năm (2001 - 2005).

Như được thể hiện qua tên gọi "Từ Chiến lược đến cuộc sống", Hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề bức xúc và những giải pháp triển khai thực hiện các văn kiện nói trên, đặc biệt về những lĩnh vực như hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, phát triển và tạo việc làm ở nông thôn và công nghệ phục vụ cho phát triển. Phiên họp cuối cùng của Hội nghị xem xét vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện Chiến lược, trong đó đặc biệt chú trọng tới vấn đề cải cách hành chính công và xây dựng thể chế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh rằng Hội nghị lần này cần tập trung thảo luận việc đưa Chiến lược vào cuộc sống. Ông Edouard A. Wattez, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, nói: "Điều hết sức đáng mừng là trong Chiến lược, Đảng và Chính phủ đặt con người ở vị trí trung tâm của tầm nhìn quốc gia cho thập kỷ tới, trong đó đề ra mục tiêu tiếp tục hiện đại hoá đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn dân".

Trong thế giới thay đổi nhanh chóng này, việc thực hiện Chiến lược chính là quản lý sự thay đổi. TS Đỗ Quốc Sam, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã đề nghị thành lập một "trạm quan sát" để theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp chính sách và các mục tiêu đề ra. Điều đó sẽ cho phép Chính phủ chủ động điều chỉnh các kế hoạch và đẩy nhanh tốc độ của quá trình ra quyết định.

Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm khuyến khích áp dụng nhiều chính sách mới nhằm thiết lập một nền kinh tế nhiều thành phần. Một số chuyên gia quốc tế cho rằng việc thực hiện các biện pháp táo bạo trong những lĩnh vực này thể hiện những ý định tốt đẹp của Chính phủ, qua đó tạo ra xung lực. Điều đó còn giúp cho khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài biết được những gì Chính phủ coi là ưu tiên quan trọng nhất.

Bà Phạm Chi Lan, Phó Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: "Các doanh nghiệp được coi là động lực trong việc thực hiện Chiến lược. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước nếu Nhà nước tạo ra một môi trường thuận lợi như cải cách hệ thống luật pháp và giảm các chi phí hoạt động trong kinh doanh".

Ông Qi Jianguo, Đại sứ Trung Quốc, nhắc lại ý kiến của Bà Chi Lan và cho rằng chi phí dịch vụ viễn thông của Việt Nam thuộc vào loại cao nhất trên thế giới và cho đến nay vẫn là một trong những yếu tố cản trở quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông Qi Jianguo nói: "Kinh nghiệm của Trung Quốc áp dụng cạnh tranh trong lĩnh vực này đã mang lại kết quả xứng đáng".

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại cam kết của Chính phủ đảm bảo quyền lợi cho "tất cả các thành phần kinh tế, trong đó có khu vực tư nhân". Phó Thủ tướng nói: "Chính phủ không hạn chế hoạt động của khu vực tư nhân. Vai trò của Nhà nước ở mọi quốc gia trên thế giới là xây dựng môi trường thuận lợi trên cơ sở duy trì cân đối ở cấp vĩ mô và tạo ra các thể chế thị trường thích hợp, như thị trường tài chính và thị trường bất động sản".

Theo ý kiến của các chuyên gia quốc tế, Việt Nam đã triển khai tốt Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, các đại biểu nhấn mạnh rằng theo kinh nghiệm quốc tế hội nhập và tốc độ tăng trưởng cao có thể phải trả giá khá đắt về mặt xã hội như tình trạng mất việc làm và những sự bất bình đẳng gia tăng. Vì vậy, điều hết sức quan trọng là nâng cao nhận thức của công chúng bằng cách thể hiện những lợi ích của cải cách, để cho người thắng cuộc có tiếng nói của mình và bồi thường thoả đáng cho những người thua cuộc.

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ toạ của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá, Đại sứ ốt-xtrây-lia Michael Mann, Đại diện Thường trú UNDP Edouard A. Wattez, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Andrew Steer và Đại diện Thường trú Ngân hàng Phát triển Châu á John Samy. Hội nghị Tư vấn Cấp cao lần thứ ba tiếp nối hai Hội nghị tương tự được tổ chức vào tháng 6 và tháng 11 năm 2000. Hội nghị này nằm trong quá trình tư vấn hiện nay giữa Chính phủ và các quan chức cấp cao trong cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá nói: "Các Hội nghị Tư vấn này có ý nghĩa quan trọng đối với Chiến lược 10 năm, song không nên chỉ dừng lại ở đây. Tinh thần quan hệ đối tác cần được tiếp tục duy trì trong tương lai". Cuộc đối thoại cấp cao sẽ tiếp tục tại Hội An ngày 18 và 19/6/2001 nhân Hội nghị Nhóm Tư vấn giữa kì dưới sự chủ toạ của Bộ trưởng Trần Xuân Giá và ông A. Steer, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

PhòngTruyền thông UNDP, ĐT: (04) 942 1495