Việt Nam tham khảo kinh nghiệm châu Âu nhằm tăng cường giám sát tài chính doanh nghiệp Nhà nước

28-08-2002

Hà Nội  - Các cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính hiện đang thực hiện chuyến thăm quan khảo sát hai tuần ở một số nước Châu Âu cho biết sắp tới Chính phủ Việt Nam sẽ tăng cường kỷ cương trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá, Trưởng đoàn, và Ông Phạm Đình Soạn, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, hiện đang thảo luận với Ngân hàng Liên bang Đức về việc xây dựng các hệ thống quản lý thông tin (MIS). Vào tuần trước, họ đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi với các đối tác tại Bộ Tài chính Hà Lan.

Một hệ thống MIS đã được thiết lập thí điểm gần đây tại Bộ Tài chính với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) nhằm tăng cường năng lực giám sát tài chính của Chính phủ đối với vốn và tài sản Nhà nước ở các doanh nghiệp. Chuyến thăm quan khảo sát của các cán bộ thuộc Bộ Tài chính nhằm nghiên cứu khả năng nhân rộng hệ thống MIS trên phạm vi toàn quốc.

Từ năm 1991 đến nay, Chính phủ đã tiến hành ba đợt cải cách lớn đối với doanh nghiệp Nhà nước nhằm cắt giảm con số doanh nghiệp Nhà nước từ trên 12.000 xuống còn khoảng 5.600 và đặt ra chỉ tiêu cắt giảm tiếp 3.000 doanh nghiệp nữa cho đến năm 2005. Bước đi này nhằm giảm bớt gánh nặng của Nhà nước phải trợ cấp cho các doanh nghiệp làm ăn không có lãi, đồng thời tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp quan trọng và hoạt động có hiệu quả.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam, nói: “Một hệ thống thông tin quản lý tốt có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc theo dõi hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, tăng cường kỷ cương tài chính, cải thiện công tác quản lý doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm giải trình. Tín dụng sẽ được gắn với hiệu quả hoạt động và như vậy sẽ khuyến khích các doanh nghiệp Nhà nước tiến hành đổi mới. Việt Nam cần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý chi tiêu công cộng thông qua các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay nhằm khuyến khích sử dụng tốt hơn các nguồn lực”.

Theo số liệu thống kê chính thức, do công tác quản lý kém hiệu quả nên tính đến cuối năm ngoái, một số doanh nghiệp Nhà nước trên tổng số 5.600 hiện nay còn nợ khoản tiền khổng lồ là 12,5 tỷ USD.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Nguyễn Việt Lan, ĐT: (04) 942 1495 (số máy lẻ: 186)