Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phát động cuộc thi báo chí về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

24-10-2002

Hà Nội  - Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ban Tư tưởng, Văn hoá Trung ương phát động cuộc thi báo chí toàn quốc về các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Cuộc thi này được phát động đúng vào ngày thành lập LHQ 24/10 và do Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) tài trợ.

Những người đoạt giải của cuộc thi này sẽ được ghi nhận về thành tích báo chí xuất sắc trong việc tăng cường hiểu biết của công chúng về các MDG ở Việt Nam thông qua việc đăng các bài báo, các bình luận hay các thể loại khác (xem thể lệ).

Tám MDG là xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói; đạt phổ cập giáo dục tiểu học; tăng cường bình đẳng giới; giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em; tăng cường sức khoẻ bà mẹ; phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác; đảm bảo bền vững về môi trường; và thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển. Tám Mục tiêu này đã được khoảng 189 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhất trí thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của LHQ vào tháng 9 năm 2000. Các MDG thể hiện sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo trên thế giới về những ưu tiên và mục tiêu phát triển toàn cầu cho đến năm 2015.

Ở Việt Nam, Chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ đã phối hợp với nhau trong việc quốc gia hoá các MDG và điều chỉnh những Mục tiêu này cho phù hợp và mang tính đặc thù hơn đối với Việt Nam bằng cách xây dựng các Mục tiêu Phát triển của Việt Nam (VDG). Việt Nam đã tăng cường nỗ lực trong quá trình thực hiện các MDG và hơn nữa đã đề ra các Mục tiêu Phát triển của Việt Nam (VDG) căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của mình.

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm (2001 - 2010), các chương trình quốc gia và Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo mới được thông qua trong tháng 5 năm nay phản ánh tinh thần của các MDG và thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc thực hiện những ưu tiên phát triển toàn cầu đó.

Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả rất ấn tượng trong quá trình thực hiện các MDG. Cho đến nay, Việt Nam vẫn dẫn đầu các nước đang phát triển trong việc giảm tỷ lệ nghèo, cụ thể là đã giảm gần một nửa tỷ lệ này từ 58% năm 1990 xuống còn khoảng 32% năm 2000 - sớm hơn nhiều so với thời hạn toàn cầu là vào năm 2015.

Trong thập kỷ qua, Việt  Nam còn tăng cường đáng kể khả năng tiếp cận với giáo dục tiểu học, nước sạch và các phương tiện vệ sinh môi trường cũng như đã giảm tỷ lệ bất an ninh lương thực, tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và tỷ lệ sinh. Đây là những thành tựu đặc biệt ấn tượng xét theo mức độ phát triển kinh tế hiện nay của Việt Nam. Kết quả là cuộc sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Giờ đây, người dân Việt Nam có tuổi thọ cao hơn và sức khoẻ tốt hơn.

Thông qua việc ghi nhận những thành tích về báo chí, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan thông tin đại chúng cũng như của người dân nói chung về các MDG và VDG, qua đó góp phần vào cuộc đối thoại rộng rãi hơn và sâu sắc hơn của quốc gia về những biện pháp chính sách để đạt được các Mục tiêu này ở Việt Nam.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP và Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam, nói rằng sáng kiến này tạo cơ hội để LHQ “tích cực huy động người dân suy nghĩ xem làm thế nào để tất cả chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu giải quyết những thách thức chính của thế kỷ 21 tại Việt Nam, đó là nghèo đói, môi trường bền vững, HIV/AIDS, bất bình đẳng giới và các vấn đề khác. Những vấn đề này là trọng tâm hàng đầu trong các hoạt động của LHQ tại Việt Nam”.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: (04)-942 1495