UNDP và 5 cơ quan tài trợ cam kết hỗ trợ thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách Hành chính

27-10-2002

Hà Nội  - Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung và Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, đã có cuộc gặp gỡ để thảo luận một thoả thuận mới về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực Cải cách Hành chính. Cuộc gặp gỡ được tổ chức đúng vào dịp Liệp Hợp Quốc và Việt Nam đang xúc tiến việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ ở Việt Nam.

UNDP và một số nhà tài trợ bao gồm Thuỵ Sĩ, Hà Lan, Thuỵ Điển, Ca-na-đa và Na Uy đã đề xuất một dự án với tổng số vốn hỗ trợ là 5,5 triệu đô la. Mục tiêu trọng tâm của dự án nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng một kế hoạch dài hạn và một cơ chế tổ chức thực hiện các hoạt động được đề ra trong Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Cuộc thảo luận về dự án hợp tác mới trên đây thể hiện tầm quan trọng và tính chất trọng tâm mà Thủ tướng đã đặt ra trong việc thực hiện Chương trình Tổng thể Cải cách Hành chính. Chương trình Cải cách Hành chính 10 năm với các mục tiêu to lớn được đặt ra là một tài liệu mang tính chiến lược quan trọng mang tính định hướng đối với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan đối tác trong quá trình đổi mới khu vực nhà nước hiện nay.

UNDP đã có quan hệ đối tác với Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực Cải cách Hành chính từ năm 1992. Trong đoạn vừa qua, quan hệ hợp tác giữa hai bên trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau đã không ngừng được phát triển. Mối quan hệ đối tác trong 10 năm qua cũng đã đạt được những tiến bộ cụ thể trong quá trình cải cách nền hành chính nhà nước và đã đóng góp một phần quan trọng vào những thành công của công cuộc đổi mới đất nước. Hiện nay, UNDP cùng với các nhà tài trợ khác đang hỗ trợ các hoạt động Cải cách Hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành phố Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này Ông Jordan Ryan đánh giá cao những thành công trong 10 năm quan hệ đối tác có hiệu qủa trong lĩnh vực Cải cách Hành chính giữa UNDP và Việt Nam. Ông Ryan cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cảI cách trong lĩnh vực này: `Việt Nam chỉ có thể đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ đã cam kết nếu Việt Nam có một bộ máy hành chính trong sạch và vững mạnh`.Hai bên cũng thảo luận về hoạt động của Diễn đàn Đối tác Cải cách Hành chính giữa Việt Nam và các nhà Tài trợ mới được nhất trí thành lập. Bước quan hệ mới này sẽ góp phần đẩy mạnh sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495; Fax: 942 2267