UNDP công bố chương trình tiết kiệm năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

07-11-2002

Hà Nội  - Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Khoa học Công nghệ công bố dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (SME), đồng thời hạn chế mức độ gây ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp này.

Với sự tài trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu, dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có mục đích hạn chế hiện tượng phát thi khí nhà kính tại các SME thông qua việc xoá bỏ một số rào cản đối với việc ứng dụng các công nghệ và tập quán sử dụng năng lượng có hiệu quả hơn.

Dự án sẽ xây dựng, quảng bá và sau đó nhân rộng các chương trình quản lý năng lượng trong khu vực SME của Việt Nam, bất kể dưới hình thức sở hữu nào. Các quỹ tín dụng nhỏ sẽ được thiết lập phù hợp với khả năng vay vốn và khả năng tiếp cận của các SME nhằm phục vụ cho mục đích này. Dự án cũng sẽ góp phần tăng cường năng lực hoạch định chính sách, thể chế, thông tin và kỹ thuật của các cơ quan Chính phủ để hỗ trợ việc ứng dụng các công nghệ và tập quán sử dụng năng lượng có hiệu quả tại các SME.

Nhiều SME hiện đang sử dụng các công nghệ gây ảnh hưởng tới môi trường là những nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng, trong đó ô nhiễm nước là đáng lo ngại nhất đứng sau ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, do các SME phân bố rải rác nên việc áp dụng các tiêu chuẩn hiện hành về môi trường chưa đạt được nhiều kết quả.

Theo Kế hoạch tổng thể về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng Việt Nam, năm 1998 các SME tiêu thụ một lượng than, dầu, khí đốt, điện và củi tương đương với 1,4 triệu tấn dầu. Theo dự báo, con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2005 trong tình hình kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, nói: “Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng rõ ràng mang lại lợi ích nhiều mặt. Việc cải tiến các tập quán sử dụng năng lượng sẽ cho phép Việt Nam hạn chế hiện tượng phát thi khí CO2 và cải thiện chất lượng không khí, đồng thời giúp các SME giảm mức chi phí về năng lượng. Như vậy, điều đó có ý nghĩa cả về môi trường và kinh tế. Sự tham gia của các SME vào quá trình này là hết sức quan trọng”.

Nếu thành công, dự án sẽ cải thiện đáng kể mức tiết kiệm năng lượng trong các SME (trung bình là 20%). Điều đó tương đương với việc giảm 240 nghìn tấn khí Cacbon phát thải mỗi năm. Ông Ryan nói: “Dự án mới này là một trong nhiều hoạt động hỗ trợ mà UNDP đang tiến hành nhằm giúp Việt Nam thực hiện Chiến lược Quốc gia và Kế hoạch Hành động 5 năm về bảo vệ môi trường. Dự án còn giúp Việt Nam làm tròn bổn phận của mình trong khuôn khổ Công ước về Biến đổi khí hậu”.

Ông Ryan nói thêm: “Người nghèo chịu hậu quả nhiều nhất của tình trạng biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, chúng ta phải giải quyết mối liên hệ hết sức quan trọng giữa nghèo đói - môi trường - năng lượng, và điều đó có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại của chúng ta trong quá trình thực hiện phát triển bền vững và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ nhằm xoá đói giảm nghèo”.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495; Fax: 942 2267