Các nhà tài trợ và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về các ưu tiên phát triển hệ thống pháp luật

15-11-2002

Hà Nội  - Hôm nay, các cơ quan luật pháp chủ chốt của Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế đã gặp gỡ để đánh giá các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực luật pháp và nhất trí về các ưu tiên phát triển hệ thống pháp luật trong 10 năm tới.

Đây là hội thảo đầu tiên đề cập tới vai trò và hiệu quả của các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho quá trình phát triển hệ thống pháp luật ở Việt Nam. Với sự tham dự của đại diện và chuyên gia của các tổ chức tài trợ quốc tế và các cơ quan luật pháp Việt Nam, Hội thảo tập trung bàn về những ưu tiên trong Kế hoạch hành động đánh giá nhu cầu phát triển toàn diện hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như vai trò của hợp tác quốc tế trong việc tăng cường hơn nữa chế độ pháp quyền.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, nói: “Việc tiếp tục phát triển toàn diện hệ thống pháp luật và các thiết chế thực thi luật pháp sẽ giúp Việt Nam tăng cường công cuộc Đổi mới một cách sâu sắc hơn cũng như thực hiện cam kết đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Hội thảo ngày hôm nay đánh dấu một mốc quan trọng về nỗ lực của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ cải cách pháp luật và tư pháp. Hội thảo còn tạo cơ hội đặc biệt để các nhà tài trợ cùng nhau xác định cách thức hỗ trợ mới đối với các ưu tiên phát triển hệ thống pháp luật của Việt Nam.

Hội thảo do Ban Chỉ đạo liên ngành đánh giá nhu cầu cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức nhân dịp đoàn công tác phối hợp của nhiều nhà tài trợ do Chính phủ chủ trì đang xem xét cách thức hỗ trợ tốt nhất của cộng đồng quốc tế để giúp Việt Nam thực hiện chiến lược và các kế hoạch cải cách hệ thống pháp luật.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã nhiệt liệt hoan nghênh sự giúp đỡ của các nhà tài trợ đối với Việt Nam trong quá trình phát triển hệ thống pháp luật. Bộ trưởng Uông Chu Lưu nói: “Hội thảo diễn ra vào thời điểm rất quan trọng và rất có ý nghĩa, đó là Quốc hội đang bàn về Dự thảo Luật Xây dựng luật pháp, và Chiến lược Phát triển toàn diện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 sắp được Chính phủ phê duyệt”. Bộ trưởng cho rằng sự hỗ trợ của các nhà tài trợ có ý nghĩa rất quan trọng giúp các cơ quan luật pháp Việt Nam thực hiện thành công Chiến lược này.

Hội thảo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự phối hợp giữa các nhà tài trợ với các cơ quan luật pháp Việt Nam cũng như giữa bản thân các nhà tài trợ và bản thân các cơ quan luật pháp với nhau. UNDP đánh giá cao công tác đánh giá nhu cầu phát triển toàn diện hệ thống pháp luật và coi đó là một mô hình về hợp tác quốc tế. Có 120 chuyên gia trong nước và 20 chuyên gia quốc tế đã tích cực tham gia đợt đánh giá này. Đợt đánh giá được triển khai dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và với sự hỗ trợ tích cực của rất nhiều nhà tài trợ như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, UNDP cũng như Chính phủ các nước Ốt-xtrây-lia, Canađa, Đan Mạch, Pháp, Nhật Bản và Thuỵ Điển.

Trong 15 năm qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng kể về phát triển hệ thống pháp luật. Những kết quả đó xuất phát từ nỗ lực của bản thân Việt Nam cũng như nhờ có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, cần chú ý tiếp tục cải cách hệ thống pháp luật. Hội thảo cho rằng do chưa có một chiến lược toàn diện về phát triển hệ thống pháp luật cũng như thiếu một cơ chế điều phối viện trợ chung nên hiệu quả và tác dụng hỗ trợ của quốc tế cho lĩnh vực này trong thời gian qua còn bị hạn chế. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tư pháp chủ trì thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành nhằm tăng cường hơn nữa động lực và sự quan tâm tới các hoạt động cải cách luật pháp dựa trên Chiến lược 10 năm về Phát triển toàn diện hệ thống pháp luật.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Nguyễn Việt Lan, Trợ lý Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495 Máy lẻ 186