Các nhà tài trợ cung cấp 5,5 triệu USD hỗ trợ cho cải cách hành chính

22-11-2002

Hà Nội  - Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung và Đại diện Thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Jordan Ryan đã ký kết một dự án 5,5 triệu USD hỗ trợ cho Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2001 - 2010.

Đây là dự án quan trọng hỗ trợ thực hiện Chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước - chương trình đầu tiên có tầm chiến lược quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17 tháng 9 năm 2001. Chương trình CCHC 10 năm có quy mô rộng lớn này là văn kiện quan trọng định hướng cho Chính phủ Việt Nam và các bên đối tác trong các hoạt động cải cách Nhà nước đang diễn ra hiện nay.

Bộ trưởng Đỗ Quang Trung nói: “Việc dự án được các cơ quan nhất trí thông qua và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là bước đầu thành công của chúng ta. Đây cũng là minh chứng thể hiện quyết tâm hiện thực hoá Chương trình tổng thể của các cơ quan chính phủ“.

Dự án sẽ tập trung hỗ trợ bốn cơ quan chủ chốt của Chính phủ - Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính - thiết lập một cơ chế phối hợp thực hiện Chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước. Đây được coi là điều kiện tiên quyết cơ bản để thực hiện thành công chương trình này.

Dự án đã thu hút sự tham gia đóng góp của một số nhà tài trợ hỗ trợ cho công cuộc CCHC. Cùng với UNDP, Chính phủ các nước Hà Lan, Na-uy, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ và Canađa đã cam kết hợp tác hỗ trợ cho lĩnh vực này. Các nhà tài trợ này, thuộc ‘Nhóm các Nhà tài trợ có cùng quan điểm’, đã từng phối hợp hỗ trợ kịp thời cho quá trình CCHC và thông qua cơ chế của dự án mới sẽ tiếp tục hỗ trợ cho lĩnh vực này.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án mới, Ông Ryan nói: “Quá trình xây dựng và đi đến ký kết, công bố dự án thể hiện sự hợp tác giữa các Bộ, ngành của Chính phủ, UNDP và các nhà tài trợ khác vì mục đích chung là giúp Việt Nam đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia”.

Đại diện cho Nhóm các Nhà tài trợ có cùng quan điểm, ông Walter Meyer, Tham tán Phát triển, Điều phối viên khu vực Mê kông của Cơ quan Hợp tác phát triển Thuỵ sĩ, nói: “Việc đạt được các mục đích đầy tham vọng của các chương trình cải cách khác phụ thuộc rất nhiều vào những tiến bộ đạt được trong cải cách hành chính”.

Ông Ryan nói thêm: “Công cuộc CCHC có những lúc gặp phải thách thức to lớn, song vẫn phải tiến hành vì CCHC là cơ sở cho mọi cuộc cải cách khác và đóng vai trò trung tâm của mỗi sáng kiến phát triển ở Việt Nam”. Ông cho rằng: “Sự kiên trì, có kế hoạch dài hạn rõ ràng, sự phối hợp có hiệu quả và xây dựng quan hệ đối tác là những nhân tố có thể và sẽ mang lại nhiều kết quả trong công cuộc CCHC”.

Ông Ryan nói rằng UNDP có vinh dự được hỗ trợ Chính phủ trong quản lý, phối hợp, theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình Tổng thể cũng như nhân rộng các sáng kiến cải cách thành công. Ông Ryan có ý kiến đề nghị Chính phủ phát huy những bài học rút ra từ các dự án CCHC hiện đang triển khai thông qua việc thực hiện một số biện pháp cải cách cụ thể như nhân rộng mô hình “một cửa”, tiếp tục thực hiện Nghị định 29 về dân chủ cơ sở và tiếp tục thực hiện Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là ở cấp tỉnh.

Ông Walter Meyer đồng ý răng việc thực hiện cảI cách hành chính cần được phân cấp để địa phương có thể chủ động và làm chủ quá trình này.

CCHC là một ưu tiên lớn của Chính phủ, đặc biệt sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Từ năm 1993 đến nay, UNDP liên tục hỗ trợ Chính phủ triển khai công cuộc CCHC. Dự án đầu tiên - VIE/92/002 - đã tạo khuôn khổ thu hút sự trợ giúp kỹ thuật của các nhà tài trợ khác cho lĩnh vực này.

Cho đến nay, nhiều nhà tài trợ khác đã triển khai các dự án về CCHC ở c cấp Trung ưng và địa phương, trong đó một số dự án đã đạt được những kết quả đáng kể. Việt Nam sẽ ký kết thoả thuận vay một khoản vốn lớn của Ngân hàng Phát triển Châu á, một đối tác quan trọng hỗ trợ cho CCHC.

Chưng trình Tổng thể CCHC Nhà nước đã xác định mục tiêu bao trùm là xây dựng “một nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, có hiệu quả, hiệu lực” trong giai đoạn 2001 - 2010.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495; Fax: 942 2267