Tờ rơi ‘Số liệu thống kê về giới ở Việt Nam’ công bố tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ tại Hà Nội

10-12-2002

Hà Nội  -  Ông Jordan Ryan, Đại diện thường trú UNDP, và Bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã công bố tờ rơi dữ liệu thống kê về giới ở Việt Nam mới được biên soạn.

Tờ rơi số liệu thống kê về giới này được công bố đúng vào thời điểm của Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9 đến 11 tháng 12 năm 2002. Theo ông Ryan : “Hội nghị Nhóm tư vấn là cơ hội lý tưởng để lưu ý các nhà lãnh đạo cấp cao và cộng đồng các nhà tài trợ chính thức (ODA) đang họp bàn về công cuộc phát triển của Việt Nam rằng phụ nữ và nam giới trải nghiệm cuộc sống khác khau, có những nhu cầu và nguyện vọng khác nhau cũng như chịu tác động khác nhau từ các chính sách và và chương trình hỗ trợ phát triển”.

Ông Ryan cho biết thêm: “Là những đối tác trong công cuộc phát triển của Việt Nam, chúng ta phải luôn nhớ rằng các sáng kiến phát triển khó có thể thành công hay bền vững nếu những sáng kiến này không được xây dựng và thực hiện dựa trên cơ sở tính đến những lợi ích, nhu cầu và nguyện vọng khác nhau của nam giới và phụ nữ một cách toàn diện”.

Tờ rơi này được biên soạn với sự hỗ trợ của dự án VIE 01-015-01 ‘Giới trong chính sách công’ giữa ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, UNDP và Chính phủ Hà Lan,  bao gồm 26 mục dữ liệu, nêu bật những khác biệt giữa nam giới và phụ nữ trong 5 lĩnh vực sau:

  1. Dân số và sức khoẻ
  2. Giáo dục và tỷ lệ biết chữ
  3. Thành phần hộ gia đình
  4. Tham chính
  5. Lao động và hoạt động kinh tế  

Hy vọng rằng tờ rơi sẽ là nguồn thông tin dễ tiếp cận và hữu ích dưới góc độ giới đối với những hoạt động phát triển ở Việt Nam. Tờ rơi được biên soạn nhằm mục đích nâng cao nhận thức và đưa ra một số khác biệt chính về giới - giữa phụ nữ và nam giới.

Theo bà Hà Thị Khiết, tờ rơi số liệu thống kê này rất đặc biệt ở chỗ nó lưu ý chúng ta rằng bất bình đẳng giới ảnh hưởng tới mọi thành viên xã hội, và các vai trò giới cũng như định kiến giới không chỉ ảnh hưởng tới phụ nữ và trẻ em gái mà còn tới cả nam giới và trẻ em trai. Khi đưa ra ví dụ về các vấn đề sức khoẻ, Bà Hà Thị Khiết lưu ý rằng: “Mặc dù tình trạng sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em gái thường kém hơn, nhưng cũng có một số vấn đề đáng lưu ý về sức khoẻ của nam giới và trẻ em trai có thể nhìn nhận trên cơ sở giới”. Ví dụ như: một nửa số nam giới ở Việt Nam sử dụng các sản phẩm thuốc lá và hơn một phần ba dân số Việt Nam hút thuốc lá; đại đa số (85%) những người bị nhiễm HIV là nam giới; tai nạn giao thông xảy ra với nam giới trong độ tuổi từ 15 đến 49 phổ biến hơn so với phụ nữ (gấp hơn hai lần).

Tuy nhiên, phần lớn trong số 26 mục dữ liệu của tờ rơi liên quan tới các vấn đề bất bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ví dụ như, phụ nữ chiếm hơn 2/3 số người mù chữ; nữ thẩm phán chỉ chiếm 22% ở toà án cấp Trung ương, 27% ở cấp tỉnh và 35% ở cấp huyện; trung bình tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em gái lớn hơn rất nhiều so với trẻ em trai.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cũng được lưu ý rằng mọi chủ thể tham gia vào các hoạt động phát triển cần có trách nhiệm trong việc xem xét và quyết tâm thực hiện những hành động cụ thể nhằm quán triệt một cách toàn diện quan điểm giới trong công việc của mình, và đảm bảo rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ khắc phục một cách hiệu quả tình trạng bất bình đẳng và tăng cường bình đẳng giới.

Chúng ta sẽ khó đạt được bình đẳng giới nếu chỉ dựa vào hoạt động của một vài tổ chức đơn lẻ. Bình đẳng giới chỉ có thể đạt được nếu có sự lãnh đạo sát sao, cam kết rộng rãi và hành động thiết thực của tất cả các cơ quan Chính phủ và đối tác ở mọi cấp, mọi ngành.

Tờ rơi được công bố ngày hôm nay sẽ giúp các nhà hoạch định và thực hiện chính sách nhận thấy rằng tuy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực quan trọng này, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm. 

Tại Hội nghị Nhóm tư vấn, Bà Hà Thị Khiết khuyến khích các nhà lãnh đạo liên hệ với ủy ban Quốc gia theo địa chỉ sau đây để được cung cấp thêm tờ rơi này (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Trung tâm nguồn tư liệu
Ủy Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (UBQG)
39 Hàng Chuối, Hà Nội
ĐT: (84 4) 821 0068  
Trang web của UBQG: www.upqgphunu.gov.vn
Trang web của UNDP: www.undp.org.vn