UNDP giúp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cải cách hành chính

15-01-2003

Thành phố Hồ Chí Minh  - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) hôm nay bắt đầu một giai đoạn dự án mới với kinh phí 1,3 triệu đô la nhằm giúp thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính.

Mục tiêu chính của dự án là hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh thực hiện thành công Chương trình CCHC 5 năm (2001 - 2005) của Thành phố trong khuôn khổ Chương trình Tổng thể CCHC Nhà nước. Giai đoạn 1 của dự án này được thực hiện tại TP Hồ Chí Minh từ 1999 đến 2002 và được ca ngợi là "dự án CCHC thành công nhất ở Việt Nam".

Bà Kanni Wignaraja, Phó Đại diện Thường trú UNDP, nói: "Chúng tôi rất phấn khởi thấy rằng TP Hồ Chí Minh đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong việc đổi mới và nâng cao năng lực giám sát và quản lý hành chính cũng như trong việc cung cấp các dịch vụ công, mang lại tác động trực tiếp, tích cực đối với đời sống của người dân Thành phố. Thành công của các chương trình cải cách kinh tế và xã hội của Thành phố sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả CCHC".

TP Hồ Chí Minh, một trọng điểm kinh tế đóng góp hơn 30% GDP của cả nước, đã chính thức triển khai CCHC trong những năm qua và được cộng đồng quốc tế ghi nhận về nỗ lực này. Năm ngoái, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính đầu tiên của Việt Nam được quốc tế cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9002 về chất lượng quản lý.

Để nâng cao hơn nữa tính công khai minh bạch, TP Hồ Chí Minh hiện đang cố gắng đảm bảo cho các thủ tục hành chính chủ yếu của chính quyền, kể cả thời gian xét duyệt và cấp giấy phép cũng như khung phí dịch vụ, trở nên dễ tiếp cận và có hiệu quả hơn. Hơn một nửa trong số 7.300 văn bản pháp quy do chính quyền Thành phố ban hành đã được bãi bỏ. Số các cơ quan chuyên môn đã giảm từ 25 năm 1994 xuống còn 19. Số nhân viên làm việc ở mỗi quận đã giảm từ 140 xuống còn 93. Các văn phòng theo mô hình "một con dấu" hiện đang hoạt động. Kết quả điều tra cho thấy các nhân viên đã được đào tạo tốt hơn và có tinh thần cũng như chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn.

Kết quả giai đoạn 1 của dự án cho thấy việc đơn giản hoá quy trình ra quyết định và tiêu chuẩn hoá các nguyên tắc quy định rõ ràng về thủ tục hành chính cũng góp phần hạn chế thời gian chờ đợi giữa các bước thủ tục và tệ quan liêu cũng như giảm cơ hội tham nhũng. Bà Wignaraja có ý kiến đề xuất cho rằng cần tiếp tục phân cấp thực hiện CCHC để địa phương cũng có thể làm chủ về những mặt quan trọng trong quá trình này. Giai đoạn tiếp theo của dự án nhằm làm cho TP Hồ Chí Minh trở thành nơi nghiên cứu, thử nghiệm các sáng kiến CCHC của cơ sở trước khi nhân rộng ra các quận khác của Thành phố và các địa phương khác. Bà Wignaraja nói: "Những thách thức to lớn nhất đang ở phía trước. Công cuộc CCHC chỉ có thể thành công nếu nó giải quyết đầy đủ những thách thức và xu thế kinh tế-xã hội mới đang đặt ra cho Việt Nam ngày hôm nay như sự phát triển nhanh chóng của khu vực tư nhân và mối quan hệ của khu vực này với các dịch vụ của Nhà nước cũng như với công cuộc cải cách doanh nghiệp Nhà nước. UNDP mong muốn được phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề này".

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495; Fax: 942 2267