Uỷ ban Châu Âu và UNDP công bố Chương trình Các dự án tài trợ nhỏ hỗ trợ quản lý bền vững rừng nhiệt đới

21-01-2003

Hà Nội  - Hôm nay, Uỷ ban Châu Âu (EC) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp công bố Chương trình Các dự án tài trợ nhỏ hỗ trợ quản lý bền vững rừng nhiệt đới tại Việt Nam với tổng kinh phí hỗ trợ trên 1,8 triệu Euro trị giá 1,8 triệu Euro. Chương trình này nằm trong Chương trình Các dự án tài trợ nhỏ ở cấp khu vực với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại trênlà 155 triệu Euro do EC cung cấp và do UNDP thực hiện trong thời gian 5 năm nhằm hỗ trợ quản lý bền vững rừng nhiệt đới ở 9 nước Châu Á: Việt Nam, Campuchia, Inđônêxia, CHDCND Lào, Malaixia, Pakixtan, Philipin, Sri Lanka và Thái Lan.

Mục tiêu chính của Chương trình là hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ trong nước và các tổ chức cộng đồng, hiện không được tài trợ đủ kinh phí và hỗ trợ kí thuậtcũng như không có cơ hội để thực hiện các dự án do cộng đồng chủ trì hay các phương thức tiếp cận mới trong việc quản lý rừng bền vững ở cấp địa phương. Với đối tượng hỗ trợ là các nhóm cộng đồng nghèo sống dựa vào rừng, chương trình này sẽ tài trợ cho các sáng kiến, tăng cường năng lực và thiết lập quan hệ hợp tác giữa các đối tượng tham gia quản lý và phát triển rừng ở địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững.

Ông Frédéric Baron, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn của Uỷ ban Châu Âu tại Việt Nam, nói: "Kinh nghiệm thế giới cho thấy việc tham gia hành động của cộng đồng có thể đảm bảo dung hoà giữa các nhu cầu của con người và các yêu cầu bức xúc về bảo vệ môi trường. Thông qua Chương trình Các dự án tài trợ nhỏ, chúng tôi muốn ghi nhận và tăng cường vai trò quan trọng của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam". Hoạt động hợp tác quan trọng của EC tại Việt Nam là hỗ trợ thực hiện phương thức quản lý rừng bền vững mới ở cấp địa phương và tăng cường năng lực cho cấp cơ sở để giải quyết những nguyên nhân dẫn đến nạn chặt phá rừng và tình trạng xuống cấp của rừng.

Việt Nam, cũng như nhiều nước đang phát triển khác, cần phải giải quyết hai vấn đề gắn liền với nhau là tình trạng nghèo cùng cực và sự xuống cấp của môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Sự gia tăng dân số và quá trình đô thị hoá ngày càng gây nhiều sức ép đối với khả năng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Mặc dù có tiềm năng kinh tế lớn, song rừng và lâm nghiệp chỉ chiếm 2% GDP của Việt Nam, tức là 2 tỷ USD mỗi năm.Theo Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Quốc gia (2001 - 2010), trong giai đoạn 1976 - 1990, mỗi năm có khoảng 185.000 ha rừng tự nhiên bị mất đi. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng xuống cấp của rừng là các hoạt động phát triển nông nghiệp, tiêu thụ củi đun, khai thác gỗ vì mục đích thương mại, du canh, chăn thả gia súc quá mức cho phép, chiến tranh và cháy rừng.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, nói: "Chúng tôi vui mừng thấy rằng trong những năm qua tăng trưởng kinh tế đã cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam. Song chúng tôi lo ngại rằng cái giá phải trả cho những lợi ích kinh tế trước mắt thường là sự tổn hại về tài nguyên thiên nhiên". Nguy cơ hiện nay là đáng lo ngại, vì 70% dân số Việt Nam sống dựa vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước".

Ông Ryan cho biết phát triển bền vững có thể giải quyết hai vấn đề song sinh là nghèo đói và tình trạng xuống cấp của môi trường:" về kinh tế, nó đảm bảo cải thiện cuộc sống cho người dân bằng cách tạo ra công ăn việc làm; về xã hội, nó tăng cường sự công bằng; về chính trị, nó giải quyết mâu thuẫn, xung đột về tài nguyên. Chúng tôi hy vọng các sáng kiến như thế này sẽ chứng minh rằng việc tạo công ăn việc làm và bảo vệ môi trường có thể thực hiện được nêu có sự tham gia của người dân trong việc ra các quyết định có liên quan tới cuộc sống của họ.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, Tel: (84 4) 942 1495; Fax: (84 4) 942 2267