Việt Nam và các nhà tài trợ đánh giá tác động của thuỷ tai đối với người nghèo

21-01-2003

Thành phố Hồ Chí Minh  - Một hội thảo ba ngày do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) tổ chức đã khai mạc hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tác động của thiên tai như lũ lụt và hạn hán đối với người nghèo và mối liên hệ tình giữa thiên tai và nghèo đói và bất bình đẳng giới.

Hội thảo này được tổ chức trong khuôn khổ của Dự án Giảm nhẹ thiên tai do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Tham dự hội thảo có đại diện của các tỉnh và một số tổ chức phi chính phủ.

Hội thảo tập trung nghiên cứu đánh giá hiệu quả của chương trình Chung sống với lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long tại các tỉnh, huyện, xã và cơ sở.

Lũ lụt xảy ra liên tiếp trong ba năm qua ở Đồng bằng sông Cửu Long kèm theo các loại hình thiên tai khác đã gây ra những tổn thất to lớn về người và của, làm cho người dân Việt Nam ngày càng dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai.

Bà Nguyễn Ngọc Lý, Trưởng Phòng Phát triển bền vững của Văn phòng UNDP, nói: "Những trận thiên tai như vậy không những xoá đi thành quả phát triển của nhiều thập kỷ mà còn làm cho tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng trở nên trầm trọng thêm".

Chiến lược Quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai lần thứ hai của Việt Nam (giai đoạn 2001 - 2010), do Bộ NN&PTNT xây dựng với sự hỗ trợ của UNDP, lần đầu tiên xem xét vấn đề thiên tai trong bối cảnh phát triển rộng hơn, có tính đến mối liên quan giữa thiên tai với các hoạt động xoá đói giảm nghèo, quản lý môi trường và phát triển công bằng, bền vững.

Ngăn chặn nguy cơ, giảm thiểu rủi ro và hạn chế ảnh hưởng của thiên tai là các nội dung cơ bản trong chiến lược này. Các chuyên gia cho rằng mặc dù hệ thống cảnh báo thiên tai hoạt động khá mạnh và việc cứu trợ khẩn cấp được triển khai khá hiệu quả, song vẫn cần thiết lập một cơ chế khắc phục hậu quả thiên tai tốt để có thể giúp người dân khôi phục các điều kiện làm ăn sinh sống, các dịch vụ xã hội và các công trình cơ sở hạ tầng.

Tại hội thảo, một số đại biểu đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một chiến lược an sinh xã hội, trong đó có việc thiết lập Quỹ dự phòng Khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai đối với người nghèo. Đề xuất này được nhiều thành viên trong Nhóm quan hệ đối tác về Giảm nhẹ thiên tai ủng hộ. Nhóm này được thành lập vào năm 2001 với sự tham gia của các cơ quan Chính phủ và các nhà tài trợ. Với số kinh phí ban đầu khoảng 72 triệu USD, trong đó 40 triệu USD đã được các nhà tài trợ cam kết cung cấp, Nhóm đối tác này có nhiều dự án liên ngành từ tái định cư, tăng cường các công trình thuỷ nông cho đến xây dựng lộ trình phòng chống lũ lụt với các hệ thống cảnh báo sớm.

Hội thảo sẽ cung cấp tư liệu hỗ trợ cho Việt Nam tham dự Diễn đàn Thế giới về Nước sẽ được tổ chức vào tháng 3 tại Kyoto, Nhật Bản. Diễn đàn này sẽ thảo luận những phương thức quản lý mới đối với các vấn đề liên quan đến nước như lũ lụt và các loại hình thuỷ tai khác nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ nghèo.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: (84 4) 942 1495; Fax: (84 4) 942 2267