Một báo cáo kêu gọi Việt Nam sử dụng hoá chất một cách an toàn

24-02-2003

Hà Nội  -  Báo cáo về những vấn đề độc học môi trường, được công bố ngày hôm nay, cho rằng Việt Nam cần phải xây dựng một chiến lược tổng thể để quản lý việc sử dụng hoá chất ngày càng gia tăng cũng như giảm thiể ảnh hưởng của chúng đối với môi trường và sức khoẻ cộng đồng trong quá trình thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Báo cáo này, với tiêu đề “Những vấn đề về độc học môi trường do sử dụng hoá chất ở Việt Nam - Đánh giá nhu cầu đào tạo” được công bố trước sự có mặt của Công chúa Hoàng gia Thái Lan Chulabhorn Mahidol, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chulabhorn, Băng Cốc.

Báo cáo, do Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP. Hà Nội và Viện Nghiên cứu Chulabhorn của Thái Lan phối hợp xây dựng, cho rằng tốc độ phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp hoá chất ở Việt Nam đã gây ra những ảnh hưởng đối với môi trường và sức khoẻ con người cần phải được giải quyết và phòng tránh trong tương lai.

Với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu toàn diện về độc học môi trường. Trọng tâm nghiên cứu là việc sử dụng hoá chất ở các doanh nghiệp và trong các hoạt động nông nghiệp ở Việt Nam nhằm đánh giá những ảnh hưởng đối với môi trường của việc sử dụng hoá chất như vậy.

Theo báo cáo, ngành công nghiệp hoá chất với những công nghệ cũ kỹ, hiệu suất sử dụng nguyên liệu thấp và công tác quản lý chưa đầy đủ có thể dẫn đến tình trạng các hoá chất độc hại bị thất thoát, rò rỉ ra ngoài môi trường. Báo cáo cho rằng trong những năm gần đây chất lượng môi trường ở Việt Nam liên tục bị xuống cấp một phần là do tình trạng ô nhiễm hoá chất do các hoạt động công nghiệp và nông nghiệp gây ra.

Công chúa Chulbhorn nói: “Báo cáo này là một tài liệu mang tính đột phá cho phép các cán bộ ra quyết định và lập kế hoạch trong Chính phủ, trong giới khoa học và trong các ngành công nghiệp vạch ra con đường phát triển bền vững trong tương lai vì lợi ích của Việt Nam và khu vực chúng ta”.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, nói: “Báo cáo trình bày tình hình sử dụng các loại hoá chất và thuốc trừ vật hại ở tất cả các công đoạn từ sản xuất, sử dụng đến quản lý và phân phối, và với nội dung như vậy báo cáo là bước đầu tiên nhằm giải quyết thách thức này ở Việt Nam”.

Ông Ryan nhấn mạnh mối liên quan giữa nghèo đói và môi trường: “Người nghèo chịu tác động nhiều nhất trước tình trạng thoái hoá đất đai, không khí, nước và tài nguyên sinh học. Khoản 20% số trường hợp tử vong và bệnh tật ở người nghèo có liên quan tới các yếu tố môi trường, và những yếu tố này nh hưởng đặc biệt tới phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, việc giải quyết tốt mối liên quan giữa nghèo đói và môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững và đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ”.

Theo đề xuất của Báo cáo, Việt Nam cần xây dựng và thực hiện một khuôn khổ pháp lý phù hợp về an toàn hoá chất, tiến hành các chương trình đào tạo chuyên sâu cho các bên tham gia, trong đó có các cơ quan Chính phủ và ngành công nghiệp của khu vực tư nhân. Việt Nam cũng cần nâng cao nhận thức về độc học môi trường cho các cán bộ ra quyết định, các nhà khoa học và đông đảo công chúng nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động trong việc giải quyết vấn đề này.

Báo cáo được xây dựng trong khuôn khổ của một dự án vùng do UNDP hỗ trợ. Dự án này đã thành công trong việc giúp Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực đào tạo và phân tích về độc học môi trường. Trong ba năm qua, dự án đã tổ chức đào tạo cho 416 cán bộ, chuyên gia và nghiên cứu viên. Dự án còn góp phần đưa các nhà khoa học và các cán bộ nghiên cứu Việt Nam đến với các mạng lưới chuyên môn của Châu Á trong lĩnh vực này.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Nguyễn Việt Lan, ĐT: 9421495 (số máy lẻ: 186)