Việt Nam công bố chương trình 6 triệu USD nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan dân cử

18-03-2003

Hà Nội  -  Hôm nay, Quốc hội công bố một chương trình lớn với thời gian thực hiện là 5 năm do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Canađa, Thuỵ Sĩ và Vương quốc Anh hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực của cơ quan dân cử ở tất cả các cấp.

Thông qua hai dự án có mối liên quan mật thiết với nhau (mỗi dự án trị giá 3 triệu USD), chương trình mới này sẽ tăng cường chức năng lập pháp, đại diện và giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng như hỗ trợ cho công tác ngân sách và giám sát ngân sách của Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách (UBKTNS) của Quốc hội.

Một dự án sẽ do Văn phòng Quốc hội thực hiện còn dự án kia do UBKTNS thực hiện. Hai dự án này được triển khai theo tinh thần của những sửa đổi gần đây trong Hiến pháp 1992 nhằm tăng cường chế độ pháp quyền cũng như theo chủ trương của Chính phủ là hiện đại hoá và tăng cường hoạt động của các cơ quan dân cử và lập pháp Nhà nước.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm UBKTNS, nói: “UBKTNS rất mong muốn được thực hiện dự án này vì chắc chắn nó sẽ đáp ứng nhu cầu to lớn hiện nay là tăng cường năng lực giám sát tài chính công cho các cơ quan dân cử ở Việt Nam”. Theo Ông Bùi Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, những sửa đổi trong Hiến pháp 1992 đã tăng cường đáng kể quyền lực của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, song năng lực lập pháp và giám sát của các cơ quan này vẫn còn “thấp hơn nhiều so với yêu cầu”.

Hai dự án sẽ hỗ trợ cho công tác của 498 Đại biểu Quốc hội khoá 11. Một nội dung ưu tiên trong chương trình mới này là đào tạo về công tác lập pháp và các vấn đề hoạt động của Quốc hội nhằm góp phần tăng cường tri thức và nghiệp vụ cho 350 Đại biểu Quốc hội mới.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, nói: “Đây là cơ hội có một không hai và rất đúng lúc để UNDP và cộng đồng quốc tế hỗ trợ chế độ pháp quyền thông qua việc tăng cường năng lực cho cơ quan lập pháp cao nhất và các cơ quan dân cử địa phương ở Việt Nam. Ông Ryan cho biết thêm: “Một Quốc hội hoạt động hiệu quả có thể tăng cường và giám sát các cơ quan có tính minh bạch và ý thức trách nhiệm cũng như các khuôn khổ chính sách, vốn là nhân tố hết sức quan trọng để đảm bảo thành công cho sự nghiệp tăng trưởng kinh tế và phát triển con người”.

Ông Walter Meyer, Điều phối viên khu vực của Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sĩ, nói: “Cả Quốc hội và Hội đồng Nhân dân đều là những trụ cột chính trong hệ thống quản lý nhà nước vững mạnh ở Việt Nam. Những cơ quan này tạo điều kiện tốt nhất để mọi công dân, đặc biệt là người nghèo, được tham gia đóng góp ý kiến cũng như đảm bảo cho những nhu cầu của họ được đáp ứng theo hướng ngày càng thông thoáng hơn và có sự tham gia của nhiều đối tượng hơn”.

Dự án do UBKTNS thực hiện nhằm mục tiêu cụ thể là tăng cường năng lực giám sát ngân sách cho cả Quốc hội và Hội đồng Nhân dân để các cơ quan này có thể phát huy hết vai trò của mình trong quá trình phân cấp ngân sách hết sức quan trọng hiện đang diễn ra. Bộ Tài chính và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ được hỗ trợ kỹ thuật để tăng cường vai trò của từng cơ quan và sự phối hợp tổng thể trong lĩnh vực này.

Khi đề cập tới sự hỗ trợ tiếp theo của Vương quốc Anh đối với Việt Nam thông qua chương trình này, Đại sứ Anh Warwick Morris nói: “Vai trò của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân - và Ngân sách Nhà nước - là nhân tố chính đảm bảo cung cấp nguồn lực và thực hiện thành công Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói Giảm nghèo của Việt Nam. Cơ quan Phát triển quốc tế Anh Quốc mong muốn được phối hợp với các cơ quan đối tác Việt Nam và các nhà tài trợ khác để hỗ trợ tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử ở Việt Nam”.

Căn cứ vào Luật Ngân sách được sửa đổi gần đây theo hướng tăng cường quyền hạn quản lý ngân sách của Hội đồng Nhân dân, các dự án sẽ chú trọng đặc biệt tới việc tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử địa phương để họ có thể nắm được và giám sát quá trình phân bổ quản lý ngân sách của địa phương mình. Tương tự, các dự án sẽ hỗ trợ cuộc thảo luận sắp tới về việc sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và góp phần sửa đổi, phổ biến các thể lệ và thủ tục bầu cử Hội đồng Nhân dân trước khi diễn ra đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp vào năm 2004.

Ông Dean Frank, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Canađa, nói: “Điều quan trọng là Quốc hội và Hội đồng Nhân dân có đủ khả năng tham gia tích cực trong quá trình xây dựng, phê duyệt và giám sát ngân sách. Suy cho cùng quá trình đó nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình về cách thức chi tiêu ngân sách”.

Dự án đã thu hút sự tham gia của một số nhà tài trợ quan tâm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước của Việt Nam. Cùng với UNDP, Chính phủ Canađa, Chính phủ Thuỵ Sĩ và Chính phủ Vương quốc Anh cam kết phối hợp trong khuôn khổ quan hệ đối tác về lĩnh vực này.

Ông Ryan hoan nghênh các dự án này và coi đó là một bước đi theo hướng hài hoà sự hỗ trợ giữa các nhà tài trợ, Ông nói: “Việc xây dựng và công bố các dự án này thể hiện cách thức phối hợp một cách hiệu quả giữa Quốc hội, UNDP và các nhà tài trợ song phương nhằm hỗ trợ cho chương trình cải cách chung”.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495 : Fax: 942 2267