UNDP và Chính phủ Hà Lan tiếp tục hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho nông dân Việt Nam

24-06-2003

Hà Nội  -  Hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Chính phủ Hà Lan, đã khởi động giai đoạn mới của một dự án cải cách hành chính quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công ở khu vực nông thôn, nơi có tới hơn 70% dân số Việt Nam sinh sống.

Giai đoạn mới này dựa trên giai đoạn I được thực hiện rất thành công của dự án "Hỗ trợ cải cách hành chính công tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" do UNDP và Chính phủ Hà Lan hỗ trợ từ năm 2000 đến năm 2003.

Với tổng kinh phí đóng góp là 2.330.000 USD, hai nhà tài trợ này sẽ tiếp tục hỗ trợ giai đoạn hai của dự án, được thực hiện trong ba năm từ 2003 đến 2006. Giai đoạn này sẽ phát huy những kết quả của giai đoạn trước được UNDP đánh giá là "một trong những dự án cải cách hành chính thành công nhất ở Việt Nam từ trước đến nay".

Nổi bật nhất trong những kết quả đó là việc xây dựng Kế hoạch Hành động 5 năm về Cải cách hành chính của Bộ NN&PTNT, được coi là chuẩn mực cho nhiều Bộ khác. Năm 2002, giai đoạn I của dự án đã tiến hành đợt đánh giá toàn diện đầu tiên về nhu cầu của nông dân ở Việt Nam, trong đó một Bộ ở Trung ương đã trực tiếp xuống tận cơ sở để tìm hiểu nhu cầu hiện nay của khách hàng - những người nông dân.

Ông Gerben S. de Jong, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam, nói: "Sứ quán Hà Lan đã từ lâu tham gia hỗ trợ cho lĩnh vực cải cách hành chính ở Việt Nam, bắt đầu bằng dự án thí điểm ở tỉnh Quảng Bình năm 1996 và ở Hải Phòng năm 1998. Chúng tôi hết sức phấn khởi nhận thấy rằng giai đoạn đầu của dự án hỗ trợ cải cách hành chính công tại Bộ NN&PTNT đã được thực hiện rất tốt. Thành công này cũng phản ánh sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với công cuộc cải cách hành chính. Cải cách hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của Việt Nam trong tương lai và vì vậy cần phải có sự hỗ trợ tích cực của chúng ta. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng giai đoạn hai với trọng tâm là thực hiện các kế hoạch được đề ra trong giai đoạn I cũng sẽ thành công để nêu tấm gương cho các Bộ khác noi theo".

Dự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực thể chế và nguồn nhân lực trong Bộ NN&PTNT, đặc biệt để thực hiện Kế hoạch Hành động về Cải cách hành chính của Bộ đến năm 2005. Dự án sẽ đặc biệt quan tâm tới việc áp dụng các công nghệ thông tin và truyền thông để nâng cao kỹ năng quản lý và giám sát của Bộ. Dự án này nằm trong Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước của Việt Nam, nhằm giải quyết những thách thức về thể chế, tổ chức và nguồn nhân lực gắn với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, nói: "Với hơn 80% người nghèo của Việt Nam sống ở các vùng nông thôn, Bộ NN&PTNT là một trong những tổ chức quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại đói nghèo. Ông nói thêm: "Việc thực hiện chính sách cởi mở trong ngành nông nghiệp đã tạo đà cho tiến trình cải cách chung ở Việt Nam, dẫn tới tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn đầu của công cuộc Đổi Mới. Vì vậy, việc tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách này ở mức độ sâu sắc hơn, đặc biệt là ở cấp cơ sở, có ý nghĩa hết sức quan trọng để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và đảm bảo cho thành công của sự nghiệp tăng trưởng kinh tế và phát triển con người trong những năm tới".

Ông Nguyễn Văn Đẳng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Bộ NN&PTNT - nói: "Bộ NN&PTNT đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan và UNDP đối với tiến trình cải cách hành chính hiện nay của Bộ cũng như đối với khu vực nông nghiệp và nông thôn nói chung. Được khích lệ bởi những kết quả đạt được trong giai đoạn I, Bộ NN&PTNT tiếp tục cam kết mạnh mẽ thực hiện cải cách hành chính trong toàn ngành nhằm góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của cư dân nông thôn Việt Nam".

Bộ NN&PTNT còn có vai trò quan trọng trong việc hạn chế và có thể rút ngắn khoảng cách đang ngày càng gia tăng giữa thành thị và nông thôn ở Việt Nam. Trong khi dân số nông thôn gia tăng và diện tích đất canh tác mới ít đi, thì tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm - với tỷ lệ cao tới 30% - đã trở thành phổ biến. Tình hình đó đã dẫn tới hiện tượng di dân tự do trên quy mô lớn tới các thành phố, gây thách thức đối với cơ cấu kinh tế và xã hội ở đô thị.

Những thách thức đối với việc đảm bảo cân bằng phát triển và tiến bộ xã hội trở nên gay go hơn khi Việt Nam bước vào quá trình hội nhập quốc tế. Quá trình này có thể gây ra ảnh hưởng trực tiếp và tức thì đối với nông dân, đặc biệt là người nghèo. Những thay đổi đó đòi hỏi Bộ NN&PTNT phải hoạt động hiệu quả và có khả năng đáp ứng cao với tình hình mới để giúp nông dân Việt Nam tận dụng cơ hội và có biện pháp đối phó phù hợp với những thách thức của quá trình toàn cầu hoá.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT 942 1495, Fax: 942 2267