Sửa đổi Luật Thương mại của Việt Nam một việc làm cấp bách

04-11-2003

Hà Nội  - Tại một hội thảo tổ chức ngày hôm nay, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển cho rằng cần phải sửa đổi gấp Luật Thương mại năm 1997 để cho phép Việt Nam theo kịp quá trình tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế nhanh chóng hiện nay.

Hội thảo do Bộ Thương mại và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức nhằm tập hợp những ý kiến đóng góp và gợi ý của các luật sư, các cán bộ Chính phủ, các thẩm phán, các giáo sư và các nhà quản lý kinh doanh về những đề xuất sửa đổi Luật Thương mại. Các chuyên gia quốc tế của Hội Luật gia Hoa Kỳ, Trung tâm Tư liệu pháp luật Quốc tế của UNDP và dự án STAR Việt Nam của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng tham dự và đóng góp ý kiến chuyên môn tại Hội thảo.

Việc ban hành Luật Thương mại vào năm 1997 đánh dấu một cột mốc trong chương trình cải cách kinh tế và pháp luật của Việt Nam. Luật Thương mại đã tạo điều kiện chưa từng có về mặt pháp lý cho các thương gia tư nhân xây dựng các hợp đồng thương mại, đưa ra khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh các mối quan hệ kinh doanh. Luật Thương mại đề cập tới nhiều vấn đề từ thương mại dịch vụ đến các hoạt động quảng cáo/khuyến mại, từ việc lựa chọn luật pháp làm cơ sở cho các hợp đồng liên quan với nước ngoài tới thời hạn kiện tụng khi xảy ra mâu thuẫn về hợp đồng.

Tuy nhiên, Luật Thương mại mới tròn 6 tuổi này giờ đây không đáp ứng kịp những yêu cầu thay đổi nhanh chóng của quá trình hội nhập năng động và nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ cao ở Việt Nam. Ông Trương Đình Tuyển nhấn mạnh rằng Việt Nam cần phải sửa đổi bộ luật quan trọng này cho phù hợp với vị trí thành viên của Việt Nam trong khuôn khổ APEC và AFTA, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ cũng như với nỗ lực của Việt Nam để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2005.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, nói: “Phạm vi điều chỉnh và nội dung của Luật Thương mại sửa đổi là những vấn đề hết sức quan trọng để đảm bảo thành công cho Việt Nam. Để phát huy tác dụng, Luật Thương mại mới cần được sử dụng như một công cụ hỗ trợ thương mại quốc tế, các doanh nghiệp trong nước và các hoạt động giao dịch thương mại địa phương ở Việt Nam”. Đề cập tới mối liên quan giữa một khuôn khổ pháp lý tốt và công cuộc xoá đói giảm nghèo, Ông Ryan nói thêm: “Việc làm, thương mại và một khu vực tư nhân hoạt động hiệu quả có ý nghĩa thiết yếu giúp người dân thoát khỏi nghèo đói”. Ông Ryan cũng cho rằng Luật Thương mại mới này cần đưa ra những tiêu chuẩn chung để điều chỉnh và hướng dẫn mọi hoạt động giao dịch thương mại từ việc bán hàng hoá tới các dịch vụ bảo hiểm, đầu tư và xây dựng.

Nhiều đại biểu chỉ ra rằng trở ngại lớn đối với hiệu quả của Luật Thương mại từ trước đến nay là mối quan hệ phức tạp giữa bộ luật này với các bộ luật khác, đặc biệt là Pháp lệnh về Hợp đồng kinh tế và Bộ luật Dân sự. Các chuyên gia cho rằng hiệu quả của Luật Thưng mại phụ thuộc phần lớn vào các yếu tố khác trong hệ thống pháp luật mà cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện, làm hạn chế hiệu quả của bộ luật này. Ví dụ như Luật Tố tụng dân sự còn thiếu các biện pháp xử lý rõ ràng và thích đáng đối với hành vi vi phạm hợp đồng cũng như thiếu các thủ tục thi hành các biện pháp đó.

Các chuyên gia cũng thảo luận phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại hiện hành và đề nghị mở rộng hơn nữa. Một số chuyên gia cho rằng bộ luật này cần đưa ra các quy định về dịch vụ, khía cạnh thương mại của các quyền sở hữu trí tuệ, giao thông, hợp đồng về bất động sản và xây dựng cũng như đầu tư nước ngoài. Các đại biểu thấy rằng một hệ thống luật thương mại thống nhất cũng có thể mang lại lợi ích cho những lĩnh vực như vậy. Nhiều chuyên gia nhất trí với kết quả phân tích chung cho rằng tình trạng không chắc chắn trong các mối quan hệ hợp đồng như hiện nay tạo ra những rủi ro không đáng có cho các doanh nghiệp và nh hưởng tới sức cạnh tranh của họ. Việt Nam cần phải giải quyết tình trạng này thì mới tạo ra được một sân chơi thông thoáng, vững chắc và cân bằng cho mọi đối tượng tham gia các hoạt động thương mại ở Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Nguyễn Việt Lan, ĐT: 942 1495 máy lẻ 186; Fax: 942 2267