Các dự án tài trợ nhỏ góp phần to lớn vào quá trình phát triển bền vững

02-01-2004

Hà Nội - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Uỷ ban Châu Âu vừa ký kết một loạt các dự án nhỏ thuộc “Chương trình Tài trợ các dự án nhỏ hỗ trợ quản lý bền vững rừng nhiệt đới” (SGP PTF) với mục đích giúp đỡ các cộng đồng địa phương quản lý và bảo vệ rừng bền vững trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. SGP PTF tại Việt Nam là một phần của một Chương trình SGP PTF khu vực bao gồm 9 nước Châu á: Campuchia, Inđônêxia, Lào, Malaixia, Paki-xtan, Philíppin, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam với tổng số tiền trài trợ 15 triệu Euro do Uỷ ban Châu âu tài trợ và UNDP quản lý nhằm hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng nhiệt đới.

Năm dự án nhỏ được ký kết với tổng số tiền gần 3,4 tỉ đồng (khoảng 215.000 đô la Mỹ) nhằm mang lại lợi ích cho các cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi phía bắc Việt Nam như Dao, H’mông. Các cộng đồng này sống phụ thuộc vào rừng và có ít điều kiện tiếp cận với các nguồn lực tài chính và kỹ thuật để thực hiện những sáng kiến quản lý rừng bền vững của mình ở địa phương. Các dự án nhỏ này nhằm mục đích hỗ trợ quản lý rừng dựa vào cộng đồng, qua đó người dân địa phương có quyền sử dụng, quản lý và hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên rừng cũng như được hỗ trợ để cải thiện hệ thống sản xuất và kinh tế hộ gia đình nhằm tăng thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo. Các cộng đồng sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật lâm sinh để tạo ra các sản phẩm gỗ và các sản phẩm phụ của rừng và các biện pháp bảo vệ rừng cũng như áp dụng hệ thống nông nghiệp phù hợp.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Châu âu tại Việt Nam, Markus Cornaro nói rằng thông qua những khoản tài trợ nhỏ này, Uỷ ban Châu âu muốn ghi nhận và phát huy vai trò thiết yếu của các cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam. Ông nói: “Hỗ trợ các sáng kiến quản lý rừng bền vững ở cấp địa phương và xây dựng năng lực cho cấp cơ sở nhằm phòng chống nạn phá rừng và sự suy giảm rừng là phần rất quan trọng trong các hoạt động hỗ trợ của Phái đoàn Châu Âu đối với Việt Nam”.  

Việt Nam để đề ra mục tiêu to lớn là đến năm 2010 đạt 43% độ che phủ rừng, một trong những nỗ lực để đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Thông qua các Chương trình Trồng rừng Quốc gia, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để đạt được những bước tiến đáng kể và đến năm 2001 độ che phủ rừng để đạt 32.2%. Hiện nay, việc quản lý rừng dựa vào cộng đồng được Chính phủ rất quan tâm và có tiềm năng trở thành một trong các phương thức quản lý rừng quan trọng nhất ở Việt Nam.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, nói: "Chúng tôi rất vui mừng thấy rằng trong vài năm gần đây nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng rất nhanh chóng và đời sống của người dân được cải thiện. Nhưng chúng tôi cũng rất lo lắng vì việc theo đuổi những lợi ích kinh tế ttrước mắt thường làm cạn kiệt nhanh chóng nguồn tài nguyên thiên nhiên”. Điều này rất có ý nghĩa vì 70% dân số Việt Nam sinh sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Theo Ông Ryan, hai vấn đề song sinh là đói nghèo và suy giảm môi trường có thể được giải quyết về lâu dài bằng cách tập trung vào phát triển bền vững. Ông nói: "Chúng tôi hy vọng rằng những sáng kiến như vậy có thể cho thấy rằng cách tốt nhất để đảm bảo tạo ra sinh kế, đồng thời bảo vệ môi trường là tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia và quản lý quá trình ra quyết định và các hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ”.

Danh sách các dự án được ký kết
Số dự án Tên dự án Tên cơ quan điều hành/nhận tài trợ Điểm thực hiện dự án Số tiền SGP PTF tài trợ (đồng Việt Nam)
VN/PRO/03-087 Mô hình phát triển rừng cộng đồng của người Dao
Hội Nông dân xã Thái Cường
Đỉnh cao 716,xã Thái Cường, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 635.650.000
VN/PRO/03-052.
Nâng cao sự tham gia của cộng đồng thôn Tả Van Mông trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững thuộc vùng lõi Vườn Quốc Gia Hoàng Liên Hội Nông dânxã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Thôn Tả Van Mông,xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 677.510.000
Project VN/PRO/03-095: Hỗ trợ về quản lý rừng cộng đồng và sinh kế bền vững cho cộng đồng
Hội Nông dânxã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu 2 bản Đề Chia và Phiêng Pi,xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Lai Châu 546.260.000
VN/PRO/03-011: Giải quyết an toàn lương thực và phát triển rừng bền vững dựa vào cộng đồng

Hội Nông dânxã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên Xóm Nác,xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên 724.700.000
VN/PRO/03-067: Tăng cường năng lực quản lý và phát triển rừng cộng đồng, giao đất giao rừng cho người Dao Hội Cựu chiến binhxã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Thôn 6,xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 806.000.000
Tổng số tiền tài trợ 3.390.120.000

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Điều phối viên SGP PTF, ĐT. 942 1495 (số lẻ 113) hoặc email: hainam@undp.org.vn