Các công ty bảo hiểm thảo luận khả năng chia sẻ rủi ro thiên tai ở Việt Nam

24-03-2004

Hà Nội - Hôm nay, Bộ Tài chính và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) phối hợp tổ chức cuộc hội thảo về “Tổn thất do thiên tai - Sử dụng các công cụ tài chính để giảm tác hại của thiên tai đối với cuộc sống của người dân ở Việt Nam”.

Tham dự cuộc hội thảo hai ngày nói trên có cán bộ của các cơ quan Chính phủ và các tỉnh, đại diện của các viện nghiên cứu và nhiều công ty bảo hiểm trong nước. Hội thảo trao đổi về vai trò của ngành bảo hiểm trong lĩnh vực giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam. Hội thảo cũng học hỏi được các bài học kinh nghiệm trong khu vực và trên thế giới do một công ty tái bảo hiểm nước ngoài - Công ty Tái bảo hiểm Thuỵ sĩ - cùng các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ cung cung cấp.

Các đại biểu thảo luận một nghiên cứu khả thi về việc thiết lập Quỹ Tự túc Giảm nhẹ thiên tai. Nghiên cứu này do Viện Khoa học tài chính thuộc Bộ Tài chính chủ trì thực hiện với một phần kinh phí do Công ty Tái bảo hiểm Thuỵ sĩ cung cấp trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ Giải pháp” của công ty này. Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực Phòng chống giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam” do UNDP hỗ trợ.

Bà Kanni Wignaraja, Phó Đại diện Thường trú UNDP, nói: “Hội thảo này là một ví dụ tốt cho thấy sự phối hợp hiệu quả hơn giữa khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân nhằm giải quyết một vấn đề phát triển quan trọng, đó là bảo hiểm thiên tai ở một nước hay bị thiên tai như Việt Nam”.

Thiên tai - đặc biệt là bão, lụt, bão nhiệt đới, hạn hán, lở đất, cháy rừng và đôi khi động đất - là yếu tố gây cản trở lớn đối với công cuộc phát triển bền vững, xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Bà Kanni Wignaraja, Phó Đại diện Thường trú UNDP, nói: “Những đợt thiên tai này có thể xoá đi những thành quả phát triển mà quốc gia phải mất bao công sức mới đạt được trong nhiều thập kỷ cũng như làm cho tình trạng nghèo đói và bất bình đẳng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, điều quan trọng là phải có một phương thức bảo hiểm cho người nghèo mang tính bền vững và toàn diện hơn. Phương thức này vượt ra ngoài phạm vi của mạng lưới an sinh và huy động nguồn vốn của cả khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân”.

Theo UNDP, Việt Nam là một trong những nước hay bị thiên tai nhất trên thế giới với 70% dân số có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là thuỷ tai. Trung bình, mỗi năm có hơn một triệu người cần được cứu trợ khẩn cấp do bị thiên tai. Nhiều người trong số họ vừa mới thoát khỏi cảnh nghèo đói, và chỉ một cơn bão hay một trận lụt có thể làm cho họ bị tái nghèo. Ngoài ra, kết quả phân tích diễn biến trong thời gian qua cho thấy tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai đang gia tăng do tình trạng xuống cấp của môi trường.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 942 1495 (máy lẻ: 159), Fax: (04) 942 2267,
hoặc
Bà Phạm Thanh Hằng, Cán bộ chương trình của UNDP, ĐT: 942 1495 (máy lẻ: 151),
e-mail: pham.thanh.hang@undp.org