UNDP tăng cường chương trình hợp tác tại Việt Nam

03-06-2004

Hà Nội  - Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) cam kết tăng cường hỗ trợ trong những năm tới để giúp Việt Nam thực hiện thành công chương trình cải cách. Trên đây là tuyên bố của Tiến sĩ Hafiz Pasha, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ và Vụ trưởng Vụ Châu  Á - Thái Bình Dương của UNDP, hiện đang ở Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam 5 ngày.

Tiến sĩ Pasha đã gặp gỡ với các cán bộ cấp cao của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cán bộ khác để trao đổi về chương trình hợp tác hiện nay và trong tương lai. Tiến sĩ Pasha ca ngợi tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) ở Việt Nam, như được phản ánh trong Báo cáo về các MDG của LHQ năm 2004, và nói rằng Việt Nam đã đạt những bước tiến đầy ấn tượng trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo và phát triển con người.

Tiến sĩ Pasha cũng trao đổi về một số thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt và cho biết thêm rằng UNDP sẽ tập trung giúp Việt Nam thúc đẩy quá trình phát triển công bằng và bền vững cũng như tiếp tục hỗ trợ các hoạt động cải cách về quản lý quốc gia trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục tăng cường chương trình tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo.    

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Tiến sĩ Pasha cũng đã gặp gỡ với các thành viên trong Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ và đại diện của các tổ chức quốc tế để trao đổi về các vấn đề cải cách kinh tế, phát triển khu vực tư nhân, cải cách hành chính và cải cách pháp luật.

Mở đầu chuyến thăm của mình, Tiến sĩ Pasha đã tham dự Hội thảo Quốc tế về Chính sách đối với các Nền kinh tế chuyển đổi do UNDP và Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức trong hai ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6 năm 2004 tại Hà Nội. Hội thảo tổng kết những bài học và kinh nghiệm chuyển đổi của các nước ở Châu Á, Châu Âu và Cộng đồng các Quốc gia độc lập (CIS) trong 20 năm qua cũng như xem xét các chính sách thúc đẩy công cuộc cải cách ở những nước này. Cuộc đối thoại chính sách này nhằm đóng góp cho đợt tổng kết 20 năm đổi mới mà Việt Nam sắp tiến hành.  

Tóm tắt tiểu sử của Tiến sĩ Hafiz Pasha,
Trợ lý Tổng Thư ký LHQ và Vụ trưởng Vụ Châu Á - Thái Bình Dương của UNDP

Tiến sĩ Hafiz Pasha được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Thư ký LHQ và Vụ trưởng Vụ Châu Á- Thái Bình Dương (RBAP) của UNDP vào tháng 1 năm 2001. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, Ông là Giám đốc quản lý của Trung tâm Chính sách và Phát triển xã hội ở Pakixtan. Trước đó, Ông đã nắm giữ các vị trí quan trọng như Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch. ở những cương vị này, Ông đã thực hiện vai trò tư vấn cao cấp cho ba thế hệ Chính phủ ở Pakixtan về các vấn đề quan trọng như phát triển kinh tế, chính sách tài khoá, chính sách giáo dục, chính sách thương mại và chiến lược xoá đói giảm nghèo.

Tiến sĩ Pasha đã từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Karachi và Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh ở Karachi, Pakixtan. Ông đã tốt nghiệp Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, và Đại học Stanford, Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phòng Truyền thông UNDP, ĐT: 9421495 (máy lẻ: 179); Fax: (04) 9422267