Các cán bộ tuyên truyền và phóng viên cần thúc đẩy phát triển bền vững

25-06-2004

Đà Nẵng - Trong cuộc hội thảo khai mạc vào chiều ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương đã nhấn mạnh vai trò quan trọng mà các cán bộ tuyên truyền và phóng viên ở địa phương có thể đóng góp để giúp Việt Nam tiến lên trên con đường tới phát triển bền vững

Với tiêu đề “Công tác tuyên truyền tư tưởng hướng tới Phát triển bền vững”, hội thảo này do Ban Tư Tưởng Văn Hoá Trung Ương và Bộ Kế hoạch và Đầu Tư cùng phối hợp tổ chức. Hội thảo là một phần trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Xây dựng và Thực hiện Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Chính phủ Đan Mạch và Thuỵ Điển tài trợ.

Hội thảo này đã tập hợp đông đảo các cán bộ tuyên truyền tư tưởng và văn hóa, tổng biên tập và các phóng viên chủ chốt từ 15 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, cũng như các quan chức của Đảng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Ông Jordan Ryan, đại diện thường trú của UNDP, hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội thảo này như một bước tiến quan trọng trên đường tới phát triển bền vững ở Việt Nam. Ông nói: “Việc các quan chức từ Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương và đại diện của các tỉnh cùng tập hợp tại đây là minh chứng hùng hồn cho một khuynh hướng tư tưởng mới – nhận thức về mối liên kết và các quan tâm đa ngành, cơ sở của phát triển bền vững.”

Ông Ryan nhắc lại việc ký kết Tuyên bố Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới năm 2000 mà theo đó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các nguyên thủ quốc gia khác trên thế giới khác đã cam kết “đưa các nguyên tắc phát triển bền vững vào các chính sách và chương trình quốc gia, và giảm nhẹ những mất mát về tài nguyên môi trường ".

Đại hội Đảng lần thứ IX nhất trí với nguyên tắc Phát triển bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng IX nhấn mạnh: “Phát triển phải nhanh chóng, hiệu quả, và bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi liền với tiến bộ, công bằng x• hội và bảo vệ môi trường”.

Theo Nghị quyết của Đại hội Đảng IX, vẫn còn có những thách thức to lớn về chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự tăng trưởng. Bản báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc với nhan đề: “Thu hẹp khoảng cách thiên niên kỷ” cũng khẳng định rằng mặc dù có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình 7,5%, vẫn còn tồn tại một khoảng cách ngày càng gia tăng giữa người giàu và người nghèo, giữa nông thôn và thành thị. Dân số tăng và đẩy mạnh đô thị hóa đang gia tăng sức ép lên khả năng bảo vệ môi trường. Hơn môt nửa diện tích rừng nguyên sinh đã bị mất. Khoảng hơn 800 loài động vật nằm trong danh sách có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhìn chung, bầu không khí ở hầu hết các thành phố và khu công nghiệp trên khắp cả nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Phát biểu tại cuộc hội thảo, Ông Đỗ Khánh Tặng, Tổng biên tập Tạp chí Tư tưởng và Văn hóa, đã nêu bật tư tưởng nhân văn trong phát triển bền vững. Ông nhận xét rằng, “Phát triển bền vững là vì con người và do con người”. Ông Ryan cũng nhất trí rằng: “Phát triển bền vững cần phải trở thành ý thức hệ của mọi người. Con người phải là trung tâm của sự phát triển”.

Hội thảo đã kêu gọi các cán bộ tuyên truyền và phóng viên giúp mọi người phát triển nhận thức sâu sắc hơn nữa về Phát triển Bền vững cũng như sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy việc đưa Phát triển Bền vững vào các mặt công tác của địa phương mình.

Ông Ryan phát biểu, “Cùng chung sức, các cán bộ tuyên truyền và phóng viên sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và giúp nuôi dưỡng, phát triển những quan điểm, thái độ mới để bảo vệ tài sản môi trường quý báu của Việt Nam.”

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Nguyễn Việt Lan, Trợ lý truyền thông, 9421495 (số máy lẻ: 186);
hoặc
Đào Xuân Lai, Cán bộ chương trình (số máy lẻ: 178)