Các nhà hoạch định chính sách bàn về tính trách nhiệm và đạo đức công vụ

20-09-2004

Hà Nội  - Tính trách nhiệm và đạo đức công vụ và mối quan hệ của chúng với tệ tham nhũng là những vấn đề chính được bàn luận trong một cuộc hội thảo khai mạc vào sáng hôm nay tại Hà Nội với sự tham dự của các vị đại diện cấp cao của 5 nước trong khu vực.

Với tiêu đề “Tính trách nhiệm và đạo đức công vụ”, đây là hội thảo tiểu vùng khu vực Châu á do Bộ Nội vụ của Việt Nam và Chương trình Quản trị vùng của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP - PARAGON) phối hợp tổ chức. Tham dự Hội thảo có hơn 40 cán bộ lập pháp, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lý cấp cao đến từ Cam-pu-chia, Trung Quốc, CHDCND Lào, Phi-líp-pin và Việt Nam.

Hội thảo nhằm mở rộng phương thức đấu tranh chống tham nhũng, đặc biệt theo tinh thần của Công ước mới của Liên Hợp Quốc về Chống tham nhũng mà Việt Nam đã tham gia ký kết vào tháng 12 năm 2003.

Ông Trần Hữu Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết Bộ Nội vụ đang nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp cho các vấn đề mà ngành công vụ đang phải đối mặt. Ông Thắng nói: “Chúng tôi nhận thấy rằng đạo đức công vụ là một nội dung quan tâm chung của các nước trong khu vực. Nâng cao các giá trị đạo đức công vụ cùng với các kế hoạch, các sáng kiến cải cách hành chính đang là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bộ máy hành chính các nước”.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo, Ông Subinay Nandy, Phó Đại diện Thường trú UNDP, nói: “Tệ tham nhũng không những làm suy giảm chất lượng hoạt động của các cơ quan chính quyền mà còn gây cản trở cho việc đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Nó có thể làm gia tăng tình trạng nghèo khổ, đẩy lùi các thành quả phát triển con người và phủ nhận công bằng xã hội. Tính trách nhiệm và đạo đức công vụ là những công cụ hữu hiệu phục vụ cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng”.

Ông Nandy ca ngợi các nước trong khu vực đã quan tâm nhiều tới cuộc đấu tranh chống tham nhũng, trong đó có Việt Nam, là nước sắp triển khai thực hiện một chương trình chống tham nhũng. Ông nói: “Điều đó phản ánh cam kết chính trị mạnh mẽ trong việc huy động sức mạnh của toàn xã hội và phối hợp nỗ lực của cộng đồng quốc tế cho cuộc đấu tranh này”.  

Hội thảo tạo cơ hội cho sự chia sẻ rộng rãi, trong nội bộ cũng như giữa các đội ngũ công chức của các nước, về những ý tưởng, hiểu biết và kinh nghiệm liên quan tới tính trách nhiệm và đạo đức công vụ. Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng sẽ trao đổi kiến thức và xây dựng kỹ năng nhằm thúc đẩy một nền văn hoá lao động có đạo đức, trách nhiệm và không còn tham nhũng trong nền công vụ của mỗi nước.

Chương trình PARAGON của UNDP hỗ trợ cho mạng lưới chia sẻ thông tin khu vực về các hoạt động chống tham nhũng có hiệu quả thông qua một loạt sáng kiến, trong đó có Hội thảo này.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Lương Quang Luyện, Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Nội vụ, ĐT: 9780869,
hoặc
Nguyễn Tiến Dũng, Cán bộ Chương trình UNDP, ĐT: 9421495 - máy lẻ: 248
Nguyễn Việt Lan, Trợ lý Truyền thông UNDP, máy lẻ: 186