Khu vực dịch vụ - động lực thúc đẩy tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo

26-10-2004

Hà Nội  - Phát triển khu vực dịch vụ để làm động lực thúc đẩy tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo, đó là vấn đề chính được trao đổi trong một cuộc hội thảo diễn ra ngày hôm nay tại Hà Nội với sự tham dự của các cán bộ và đại diện cấp cao của các cơ quan Chính phủ, đại diện của khu vực doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các tổ chức xã hội dân sự.

Với tiêu đề “Khu vực dịch vụ của Việt Nam - Những thách thức và phương thức tiếp cận mới”, cuộc đối thoại chính sách kéo dài trong 2 ngày này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức. Tham dự Hội thảo còn có các chuyên gia quốc tế có uy tín lớn về lĩnh vực dịch vụ đến từ ốt-xtrây-lia,  Braxin, Canađa, ấn Độ và Malaixia.

Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, đối thoại chính sách lần đầu tiên được tổ chức về lĩnh vực này rất đúng lúc và rất cần thiết vì Việt Nam đang nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Ông Đoan nói: “Lợi ích của việc tự do hoá dịch vụ vượt ra ngoài phạm vi của bản thân các ngành dịch vụ. Lợi ích đó được thể hiện qua tác dụng của dịch vụ đối với mọi hoạt động kinh tế khác”.

Các đại biểu tham luận đặc biệt quan tâm tới kế hoạch xây dựng một chiến lược phát triển toàn diện khu vực dịch vụ của Chính phủ. Chiến lược này sẽ đề ra những mục tiêu rõ ràng của khu vực dịch vụ cho đến năm 2020 và đưa ra những nội dung hướng dẫn mới để các cán bộ hoạch định chính sách và các nhà quản lý kinh doanh phát triển hơn nữa khu vực dịch vụ theo đúng các mục tiêu và ưu tiên phát triển kinh tế và phát triển con người của Việt Nam.

Việc tự do hoá các dịch vụ như giáo dục, y tế, giao thông vận tải, nước sạch và vệ sinh môi trường không phải là không gây khó khăn cho người nghèo. Theo Ông Jordan Ryan, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, mọi chiến lược về ngoại thương cần phải đặt con người ở vị trí trung tâm, có nghĩa là chiến lược đó cần phải góp phần tăng cường tạo việc làm và tính bền vững về môi trường, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của toàn dân về lương thực, y tế, giáo dục cũng như thúc đẩy sự tăng trưởng cân đối giữa nông thôn và thành thị.  

Việt Nam dẫn đầu các nước đang phát triển về thành tích xoá đói giảm nghèo, trên thực tế đã giảm một nửa tỷ lệ nghèo từ hơn 60% năm 1990 xuống còn khoảng 30% những năm gần đây. Vì vậy, không được để xảy ra tình trạng các hiệp định thương mại không phản ánh đúng những ưu tiên phát triển của Việt Nam đe doạ những nỗ lực xoá đói giảm nghèo tiếp theo. Trên tinh thần đó, chiến lược thương mại dự kiến xây dựng cần trước hết phân tích tác động của các hoạt động cải cách như vậy đối với những nhóm người dễ bị tổn thương nhất. Ông Ryan nói: “Thách thức đối với Việt Nam trong thời gian tới là xác định con đường hoà nhập với thế giới và sử dụng thương mại để tạo cơ hội thuận lợi hơn cho hàng triệu người dân của mình thay vì phục vụ cho lợi ích của một số ít người”.

Tại Hội thảo, các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về những thách thức và phương thức tiếp cận chính trong việc xây dựng một chiến lược quốc gia về phát triển khu vực dịch vụ cũng như những biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược này.

Tiến sĩ Dorothy Riddle, Giám đốc và Cán bộ Điều hành chính của Công ty Tư vấn về Dịch vụ - Tăng trưởng của Canađa, coi khu vực dịch vụ là động lực chính để tạo công ăn việc làm và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp dịch vụ quy mô nhỏ.

Tiến sĩ Riddle nói “Việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao góp phần nâng cao giá trị gia tăng của hàng hoá công nghiệp và tạo ra những việc làm có kỹ năng cao hơn. Một khu vực dịch vụ phát triển tốt và có khả năng cạnh tranh góp phần đáng kể trong việc kích thích tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo”.

Đại sứ Narayanan, nguyên Đại diện Thường trực của ấn Độ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tán thành quan điểm đó. Ông nói “Khu vực dịch vụ có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo khả năng cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế và tạo ra các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn”.

Hội thảo cũng đề cập tới tình hình thực hiện các cam kết quốc tế hiện nay của Việt Nam, nhu cầu xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa các Bộ ngành, việc xúc tiến các công ty dịch vụ địa phương và vai trò của đầu trư trực tiếp nước ngoài.

Cuộc đối thoại chính sách trên được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực quản lý và xúc tiến thương mại dịch vụ trong bối cảnh hội nhập ở Việt Nam” do UNDP hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Dự án VIE/02/009
Địa chỉ: Phòng 415, Nhà B, Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội
ĐT/Fax: 0804 4934 và 04-734 2903, E-mail: vie02009@undp.org.vn