Hội thảo quốc tế với tâm điểm về tham nhũng

24-11-2004

Hà Nội  - Vấn đề chống tham nhũng trong bối cảnh toàn cầu và trong nước, và Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng đã trở thành trọng tâm của cuộc thảo luận được khai mạc vào sáng ngày hôm nay do Thanh tra Chính phủ cùng phối hợp tổ chức với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

Hai ngày hội thảo đã tập trung sự tham gia của quan chức từ nhiều bộ, ban, ngành, các nhà lãnh đạo chủ chốt từ khu vực tư nhân và các chuyên gia quốc tế. Hội thảo này nhằm mục đích đóng góp cho quá trình phê chuẩn và thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng mà Việt nam đã ký kết vào tháng 12 năm 2003, và phát triển một chiến lược quốc gia dài hạn về chống tham nhũng.

Đảng và Thủ tướng chính phủ Việt Nam đều khuyến khích dành ưu tiên và đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 nhấn mạnh “cuộc đấu tranh chống nạn tham nhũng, tệ lãng phí và quan liêu cần phải được thực hiện thông qua các biện pháp đồng bộ toàn diện”. Theo Nghị quyết thì cần chú trọng vào đổi mới thể chế, tăng cường tính minh bạch, dân chủ và nâng cao kết quả và hiệu quả quản lý nhà nước ở tất cả các cấp.

Thanh tra Chính phủ đã được giao trách nhiệm đóng vai trò chủ trì, cùng phối hợp với các cơ quan chính phủ khác để thực hiện những hoạt động cần thiết nhằm phê chuẩn và thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Bộ trưởng Quách Lê Thanh, Tổng thanh tra Việt Nam, đề cập tới nhu cầu cấp bách phải xây dựng và thực hiện một chiến lược chống tham nhũng. Ông phát biểu, “chiến lược này cần tập trung hơn nữa vào việc xây dựng các thể chế phòng ngừa, coi việc phòng ngừa là ưu tiên chiến lược”.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Jordan Ryan, Trưởng đại diện thường trú của UNDP, lưu ý tới tác động tiêu cực của tham nhũng đối với sự nghiệp phát triển. Ông cho rằng, “tham nhũng làm cản trở sự phát triển kinh tế, suy giảm các dịch vụ xã hội, và lãng phí các nguồn đầu tư cho cơ sở hạ tầng, thể chế và các dịch vụ xã hội. Tham nhũng có thể làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân vào hệ thống chính trị. Nó làm người ta nghĩ rằng, để có được một dự án, để vào được một trường tốt, để tiếp cận được với các dịch vụ y tế chất lượng, để làm mọi việc nhanh hơn, người ta cần chi tiền cho các công chức. Điều đó làm gia tăng khoảng cách bất bình đẳng và làm suy yếu những nỗ lực nhằm đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.”

Ông Ryan hoan nghênh Việt Nam đã rất chú trọng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Ông phát biểu, “việc Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng chứng tỏ cam kết có tính chính sách của mình để phấn đấu phòng chống tham nhũng cả ở cấp quốc gia và toàn cầu. Là một nước đang phát triển, Việt Nam cần dành mọi nguồn lực của mình để phát triển đất nước, thay vì làm đầy túi một số quan chức hay doanh nhân tham nhũng bằng sự đóng góp của người dân.”

Hội thảo là cơ hội để chia xẻ những thực tiễn quốc tế tốt nhất trong việc xây dựng các chiến lược quốc gia, hình thành các thể chế độc lập để chống tham nhũng, và lôi kéo sự tham gia của xã hội dân sự và khu vực tư nhân nhằm đạt được mục đích cuối cùng.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Ông Lưu Tiến Dũng, Cán bộ chương trình của UNDP, điện thoại 9421495 (máy lẻ 103),
hoặc
Bà Nguyễn Việt Lan, Chuyên viênộ Truyền thông UNDP (máy lẻ 186)