Việt nam cùng nhau hành động vì sự phát triển bền vững

15-12-2004

Hà nội - Hội nghị toàn quốc đã được khai mạc sáng nay tại Hà nội nhằm thảo luận việc thực hiện Định hướng chiến lược phát triển bền vững vừa được Chính phủ phê duyệt tại quyết định 153 vào tháng 8 vừa qua. Tham dự Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày này có các đại biểu từ các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các tỉnh, các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ.

Ngày thứ hai của hội nghị sẽ diễn ra sáu diến đàn thảo luận các vấn đề quan trọng nhất đối với phát triển bền vững ở Việt Nam. Thông qua các diễn đàn này, các đại biểu sẽ thảo luận hành động cụ thể trong từng lĩnh vực và từng địa phương nhằm thực hiện thành công Chiến lược này. 

Được biết tới như là Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam, Định hướng chiến lược phát triển bền vững đưa ra các định hướng lớn cho phát triển bền vững của Việt Nam trong đó phát triển con người là trung tâm. Chương trình nghị sự 21 đề ra 19 ưu tiên để đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh và hiệu quả, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, đảm bảo công bằng xã hội, chú trọng tới y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường.

Tầm nhìn của Việt Nam như Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, là rất rõ ràng - đó là đạt được tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với mục tiêu công bằng và tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường. “Với những nhận thức ngày càng được hoàn thiện theo xu thế của thời đại, đồng thời xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của đất nước, Chính phủ Việt Nam nhận thức được vấn đề cơ bản của sự phát triển bền vững - một xu thế tất yếu và là đòi hỏi sống còn trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia bao gồm cả Việt Nam”, Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định trong một cuộc gặp gỡ với các Đại sứ và đại diện của các tổ chức quốc tế về Định hướng Chiến lược phát triển bền vững vào tháng 10 vừa qua.

Theo ông Phan Quang Trung, thứ trưởng Bộ Kế họach và đầu tư, Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững là dịp tốt để tất cả các bên tham gia hiểu rõ các nguyên tắc của phát triển bền vững và thảo luận các biện pháp thực hiên 19 lĩnh vực ưu tiên và thống nhất Chương trình hành động thực hiện Chương trình nghị sư 21 của Việt Nam.

Quyền đại diện thường trú của UNDP, ông Mr Subinay Nandy, chào mừng việc Việt Nam công bố Chiến lược này như một bước tiến quan trọng cho phát triển bền vững. “Chương trình Nghị sự 21 của Việt nam là sự biểu lộ rõ nét tầm nhìn phát triển của quốc gia. Chiến lược này xác định các ưu tiên phát triển cho thập kỷ tới và lồng ghép ba trụ cột của phát triển là tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môI trường nhằm đạt được phát triển bền vững.” ông Nandy nói.

“Giải quyết vấn đề bất bình đẳng ngày càng tăng là một thách thức mới đối với Việt Nam. Lợi ích của tăng trưởng phải được chia sẻ rộng rãi nếu phát triển thực sự hướng tới nâng cao mức sống cho tất cả mọi người, đặc biệt là những nhóm người dễ bị tổn thương và bị tách ra khỏi đời sống xã hội, những người được hưởng lợi ít nhất của quá trình tăng trưởng này.” Ông Nandy cũng kêu gọi sự tham gia tích cực của người dân, xây dựng năng lực cho địa phương, giảm bớt sức ép của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa lên môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Viết Thông, Phó trưởng ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương của Đảng khẳng định lại mối quan tâm đặc biệt Đảng dành cho phát triển bền vững. “Phát triển bền vững thực sự là định hướng sống còn của Việt Nam”, ông Thông nói.

“Quan điểm cơ sở của Cơ quan phát triển quốc tế của Thuỵ điển (SIDA) là mỗi nước có trách nhiệm với môi tường và tài nguyên của mình và hợp tác phát triển cần dự trên cơ sở nhu cầu của các đối tác của SIDA,” Tham tán công sứ của Đại sứ quán Thuỵ điển, ông Ian Olov Agrell nói. “Vì vậy, SIDA đặc biệt chú trọng đến tăng cường và phát triển năng lực của các nước đối tác trong quá trình phân tích và hành động nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững ở các nước này. Chúng tôi tin tưởng rằng việc hỗ trợ Chương trình nghị sự 21 là một cách rất tốt để phát triển năng lực ở tất cả các cấp”.

Theo Đại sứ Đan Mạch, ông Peter Lysholt Hansen, ”Phát triển bền vững đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và xoá đói giảm nghèo lâu dài. Đan Mạch hoan nghênh chiến lược thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam. Tình trạng môi trường của Việt Nam đáng quan ngại, với những ô nhiễm nguồn nước, thoái hoá đất và chất lượng không khí ngày càng giảm. Tình trạng này cần được đặc biệt quan tâm và trong những năm tới, Đan Mạch sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua hợp tác phát triển trong lĩnh vực môi trường lên tới 42 triệu đô la Mỹ. Chương trình hợp tác phát triển này sẽ tập trung vào các vùng nghèo và đông dân, các vùng đô thị và công nghiệp, và các vùng bảo vệ biển”.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đề cập tới các thách thức trong thực hiện Chiến lược này bao gồm chất lượng thấp của tăng trưởng; việc huy động và phân bổ nguồn lực kém hiệu quả trong toàn xã hội, khả năng cạnh tranh yếu của rất nhiều ngành sản xuất và doanh nghiệp, khoa học và công nghệ lạc hậu và các vấn đề về môi trường và xã hội.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ và các tỉnh khẩn trương xây dựng Chương trình Phát triển bền vững của ngành và địa phương mình; có sự phối kết hợp rộng rãi với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, các tổ chức phi Chính phủ và với sự tham gia của cộng đồng cư dân ở địa phương.

“Các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược thông qua vai trò lập pháp và giám sát của mình”, ông Hồ Đức Việt, Chủ nhiệm ủy ban Khoa học công nghệ và môI trường của Quốc hội phát biểu trong lời mở đầu Diễn đàn về Chương trình phát triển bền vững địa phương và sự tham gia. “Điều quan trọng là Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia được thành lập sẽ duy trì sự tham vấn rộng rãi, đảm bảo tiếng nói của người dân được phản ánh nhằm hỗ trợ việc thực hiện và giám sát thực hiện Chiến lược”. Ông Việt bổ xung.

Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trong khuôn khổ của dự án “Xây dựng và thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Chính phủ Thụy ĐIển và Đan Mạch tài trợ.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Phạm Thanh Hằng, Cán bộ chương trình, ĐT 9421495 (số lẻ 151), hoặc
Nguyễn Việt Lan, Chuyên viên truyền thông (số lẻ 186)