Hội thảo cấp cao lần thứ nhất mở đầu cho đợt tổng kết 20 năm Đổi Mới - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc khởi động dự án tổng kết đổi mới

12-01-2005

Hà Nội -- Phát biểu khai mạc tại Hội thảo cấp cao lần thứ nhất về tổng kết 20 năm Đổi mới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng nói: “Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn luôn nhạy bén với cái mới; Đổi mới phải trên cơ sở phát huy cao độ nội lực, đồng thời khai thác tốt ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế”.

Với sự hỗ trợ của UNDP, hôm nay tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXHVN) đã khởi động một dự án mới về tổng kết 20 năm đổi mới ở Việt Nam. Dự án này nhằm đánh giá những thành tựu đạt được trong 20 năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới hết sức thành công của Việt Nam và rút ra những bài học cho giai đoạn đổi mới tiếp theo.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP, nói: “Đây mới chỉ là khởi đầu của đợt tổng kết 20 năm đổi mới mà chúng tôi hy vọng sẽ có tác dụng động viên, khuyến khích to lớn và rất có giá trị đối với nhân dân Việt Nam. Trong 20 năm tới, thử thách đặt ra là mở rộng và tăng cường công cuộc đổi mới, trong đó bao hàm cả quá trình dân chủ hoá đời sống kinh tế, xã hội và chính trị. Như vậy, Việt Nam sẽ giải quyết được thách thức này và thực hiện được cam kết của Tuyên bố Thiên niên kỷ”.

 Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh những nỗ lực của UNDP và Viện KHXHVN. Phó Thủ tướng nói: “Đây là dịp tốt để chúng ta xác định sâu hơn những nội dung của dự án, đánh giá những thành tựu, yếu kém của 20 năm đổi mới ở Việt Nam, phân tích những cơ hội và thách thức đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển tới, gợi mở có tính chất tham khảo cho Việt Nam những việc cần phải làm để thực hiện được những mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2006 - 2010”.

Để góp phần gợi mở và tạo không khí cho cuộc thảo luận ngày hôm nay, Giáo sư Peter Nolan, chuyên gia nổi tiếng nghiên cứu về Trung Quốc, đã có bài trình bày quan trọng trước sự hiện diện của hơn 200 đại biểu là các vị khách quý, đại diện của các cơ quan thông tin đại chúng và các vị lãnh đạo cấp cao, trong đó nêu bật những thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt để duy trì mức độ tăng trưởng cao, đồng thời không làm tổn hại tới những lợi ích về mặt xã hội và môi trường.    

Mục tiêu của “Hội thảo cấp cao lần thứ nhất” là xác định những đề tài nghiên cứu mà dự án sẽ thực hiện trong 4 năm tới. Dự án “Tổng kết Đổi mới” sẽ hỗ trợ nghiên cứu chính sách mang tính thực tiễn do các học giả quốc tế và Việt Nam tiến hành về những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới và những thách thức trong tương lai. Dự án sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu cho các cán bộ thuộc Viện KHXHVN và các cơ quan tham gia dự án.

Sau bài phát biểu chính, tại Hội thảo đã diễn ra 3 phiên họp tập trung thảo luận những chủ đề lớn như ‘Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế’; ‘Nhà nước, chính phủ và hệ thống chính trị’; và ‘Văn hoá, xã hội và phát triển con người’.

Tham gia thảo luận tại các phiên họp có các nhà học giả hàng đầu của quốc tế và Việt Nam. Các phiên họp xem xét những vấn đề trọng tâm cho các nghiên cứu chính sách mang tính thực tiễn. Phát biểu tham luận về phía Việt Nam có Giáo sư Trần Xuân Giá, Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; và Tiến sĩ Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Về phía các đại biểu tham luận quốc tế có Giáo sư Melanie Beresford từ trường Đại học Macquarie thuộc Ốt-xtrây-lia; Giáo sư Lương Văn Hy từ trường Đại học Toronto thuộc Ca-na-đa; và Tiến sĩ Martin Gainsborough từ trường Đại học Bristol thuộc Vương quốc Anh. Các chuyên gia quốc tế về năng lực cạnh tranh thuộc Công ty Tư vấn về quản lý A.T.Kearney cũng có bài trình bày về kết quả hợp tác với Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ và UNDP trong quá trình soạn thảo cuốn Sách trắng về năng lực cạnh tranh công nghiệp.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Trần Lan Anh, Viện Khoa học Xã Hội Việt Nam
Điện thoại 84-4-971-9067 email: vass@hn.vnn.vn
or
Nguyễn Việt Lan, Chuyên viên Truyền thông của UNDP
 ĐT: 84-4-942-1495 (máy lẻ 186), email: nguyen.viet.lan@undp.org