LHQ cho rằng Việt Nam cần tập trung nỗ lực đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG)

29-01-2005

Hà Nội  -- Hôm nay, Liên Hợp Quốc tổ chức một hội thảo với các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan thông tin đại chúng để trao đổi về hệ quả của Báo cáo Dự ánThiên niên kỷ đối với Việt Nam được công bố mới đây.

Ông Jordan Ryan, Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam, nói với các cán bộ biên tập và các vị lãnh đạo trong giới báo chí tham dự Hội thảo: ỎBáo cáo mới này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) vào năm 2015. Các học giả hàng đầu của quốc tế tham gia xây dựng Báo cáo này đã cung cấp cho các nước như Việt Nam một loạt khuyến nghị mang tính thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các MDG.

Báo cáo "Đầu tư cho phát triển: Một kế hoạch thực tiễn để đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ" là kết quả của Dự án Thiên niên kỷ được thực hiện trong ba năm dưới sự chủ trì của Jeffrey Sachs, một nhà kinh tế học về phát triển.

Tham dự Hội thảo có hơn 40 cán bộ lãnh đạo của các cơ quan thông tin đại chúng lớn. Tại Hội thảo, LHQ cùng với Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) đã trao đổi về các MDG và vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng cũng như giới thiệu Báo cáo của Dự án Thiên niên kỷ.

Bà Bella Bird, Trưởng Văn phòng DFID tại Việt Nam, nói: "̉Báo cáo của Dự án Thiên niên kỷ được công bố đúng vào thời điểm Việt Nam đang hướng tới Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tiếp theo và Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ + 5. Đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau nỗ lực gấp đôi để giải quyết những vấn đề phát triển bức xúc nhất ở Việt Nam"̃.   

Việt Nam sẽ có bài trình bày chi tiết về các kết quả đạt được của mình trong quá trình thực hiện các MDG tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ + 5 diễn ra ở New York vào tháng 9 năm nay.

Bà Bella Bird ghi nhận những kết quả to lớn của Việt Nam, song cũng chỉ ra sự cần thiết phải đẩy mạnh cuộc chiến chống tình trạng lây lan của HIV/AIDS, tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và giáo dục ở những địa phương nghèo và bị cách biệt, bảo vệ  môi trường và đảm bảo bình đẳng cho phụ nữ.

Bà Bella Bird nói: "Tuy số người nghèo ở Việt Nam đã giảm đáng kể, song vẫn tồn tại một thực tế là 44% dân số hiện có rất nhiều khả năng bị tụt xuống dưới chuẩn nghèo"̃.

Báo cáo của Dự án Thiên niên kỷ là một chiến lược có ham vọng lớn nhất từ trước đến nay nhằm đấu tranh chống đói, nghèo và bệnh tật trên phạm vi toàn cầu. Trong Báo cáo, một nhóm gồm 265 chuyên gia về phát triển hàng đầu thế giới đã đề xuất một loạt các biện pháp cụ thể, có hiệu quả chi phí và mang tính đồng bộ có thể góp phần giảm một nửa tỷ lệ nghèo cùng cực và cải thiện đáng kể cuộc sống của ít nhất một tỷ người ở các nước nghèo đang phát triển vào năm 2015.

Ông Jonathan Pincus, Chuyên viên Kinh tế của Văn phòng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), nói: "̉Báo cáo đưa ra những giải pháp '̉tác dụng nhanh' mang lại những lợi ích thiết yếu nhất cho hàng triệu người dân, trong đó một số giải pháp có thể áp dụng tại Việt Nam. Ví dụ, việc cung cấp các bữa ăn miễn phí ở trường học cho những trẻ em nghèo nhất là một biện pháp đơn giản và không tốn kém để cải thiện tình hình dinh dưỡng trong nhóm người dễ bị tổn thương này"̃. Ông cũng đề cập đến việc loại bỏ phí sử dụng đối với các dịch vụ y tế cơ bản cũng như tiến hành các chiến dịch truyền thông quốc gia nhằm giảm thiểu tình trạng bạo hành đối với phụ nữ và coi đó là những chính sách phù hợp với Việt Nam trong những năm tớĩ.

Trước khi diễn ra Hội thảo này để trình bày Báo cáo của Dự án Thiên niên kỷ, UNDP đã tổ chức hội thảo đầu tiên về "Tổng kết 20 năm Đổi Mới" cũng nhằm đánh giá các kết quả mà Việt Nam đạt được trong những năm gần đây và xem xét hệ quả của chúng đối với tương lai. Công tác nghiên cứu và báo cáo kết quả dưới sự chủ trì của LHQ sẽ được tiếp tục triển khai trong cả năm tới nhằm giúp Việt Nam đạt được các MDG và xây dựng các chính sách thực tiễn và có hiệu quả để đưa vào Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010.

Với việc các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ họp mặt tại Hội nghị của các nước G8 vào tháng 7 và sau đó tại Trụ sở của LHQ vào tháng 9, có thể nói 2005 trở thành năm hết sức quan trọng để huy động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho cuộc đấu tranh chống đói nghèo và bệnh tật.

Ông Ryan nói: "Trên khắp thế giới, LHQ đang hỗ trợ các quốc gia thực hiện những giá trị và cam kết nêu trong Tuyên bố Thiên niên kỷ. Tại Việt Nam, LHQ và các đối tác của chúng tôi đang giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được các MDG và xây dựng một đất nước thịnh vượng và công bằng."

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Đặng Hữu Cự, ĐT: (84-4) 942-1495, số máy lẻ: 179, email: dang.huu.cu@undp.org
Hoặc
Michael Coleman, ĐT: (84-4) 942-1495, số máy lẻ:161, email: michael.coleman@̀undp.org