Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế-xã hội với các nước Châu Phi

03-03-2005

Hà Nội  - Với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Quỹ Uỷ thác Perez-Guerrero, hôm nay Việt Nam đã khởi động một dự án nhằm tiếp tục tăng cường các nỗ lực hợp tác phát triển với Bê-nanh và Mô-dăm-bích.

Việt Nam có mối quan hệ hợp tác liên tục và chặt chẽ với các nước Châu Phi, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và nông nghiệp.Tuy nhiên, các hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Châu Phi chỉ đạt mức 400 triệu USD trong năm 2003: bằng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu đối với Việt Nam và 0,1% đối với các nước Châu Phi.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP và Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc, nói: “Một trong những trở ngại chính đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Châu Phi là tình trạng thiếu nghiêm trọng thông tin về nhu cầu và thực trạng kinh tế-xã hội của các nước này. Một việc mà Dự án sẽ làm là đưa ra kết quả phân tích chiều sâu về tình hình ở Việt Nam, Bê-nanh và Mô-dăm-bích cũng như tập trung xác định các cơ hội hợp tác về kinh tế-xã hội và phát triển giữa các nước này. Đó là một ví dụ nổi bật về quan hệ hợp tác đa phương giữa các nước đang phát triển nhằm góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ trên toàn thế giới”.

Các kết quả nghiên cứu của Dự án này sẽ được trình bày trước các quan chức Chính phủ và các Bộ ở tất cả các nước tham gia, và tài liệu về cách thức hợp tác kinh doanh với các nước tham gia sẽ được cung cấp rộng rãi để tạo thuận lợi cho các nước trong việc lập kế hoạch, xúc tiến và phát triển kinh doanh.

Ông Lê Văn Bàng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nói: “Hy vọng rằng kết quả của Dự án này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa nhận thức của công chúng, đặc biệt là của giới kinh doanh, để từ đó hình thành nên các ý tưởng kinh doanh, các dự án nghiên cứu mới và các đoàn công tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương trung hạn cũng như dài hạn giữa Việt Nam và các nước Châu Phi”.

Ông Ryan nói: “UNDP rất hân hạnh hỗ trợ cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước Châu Phi. Thông qua mạng lưới tri thức toàn cầu của mình, UNDP có thể giúp chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là những kinh nghiệm liên quan tới các nước đối tác ở Châu Phi, nhằm góp phần làm cho các kết quả của Dự án trở nên phong phú và sâu sắc hơn”.

Quỹ Uỷ thác Perez-Guerrero về Hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa các nước đang phát triển được Liên Hợp Quốc thiết lập năm 1983 nhằm cung cấp các khoản kinh phí nhỏ mang tính chất xúc tác ban đầu cho việc nghiên cứu và thực hiện các dự án hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa các nước trong nhóm G77 (một tổ chức kinh tế-xã hội của các nước đang phát triển). Quỹ này do UNDP và nhóm G77 phối hợp quản lý, điều hành.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Tô Minh Thu, Vụ Kinh tế, Bộ Ngoại giao
ĐT: (84-4)-1993245; Email: kt.thutm@mofa.gov.vn
hoặc
Nguyễn Việt Lan, ĐT: (84-4) 942-1495, máy lẻ: 186; Email: nguyen.viet.lan@undp.org
Michael Coleman, ĐT: (84-4) 942-1495, máy lẻ: 161; Email: michael.coleman@undp.org