Khu vực sông Cửu Long thảo luận chương trình mới về xoá đói giảm nghèo

18-03-2005

Hà Nội  - Bộ Lao động, Thương binh và Xă hội (Bộ LĐTB&XH) hiện đang tham khảo ý kiến của cán bộ và đại diện nhân dân của các địa phương nghèo nhất ở khu vực sông Cửu Long về nội dung của Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia mới về Xoá đói Giảm nghèo cho giai đoạn 2006 - 2010. Cuộc hội thảo, khai mạc ngày 17 tháng 3 năm 2005 tại tỉnh An Giang, là hội thảo thứ ba trong một loạt hội thảo lấy ý kiến về dự thảo văn kiện của chương tŕnh này.

Hai cuộc hội thảo tương tự đă được tổ chức tại tỉnh Đak Lak với sự tham gia của cán bộ và nhân dân ở vùng Tây Nguyên và tại Hà Nội với sự tham gia của cán bộ và nhân dân ở các tỉnh phía Bắc. Cuộc hội thảo sắp tới sẽ được tổ chức vào giữa tháng 4 tại tỉnh Yên Bái để tập hợp ư kiến đóng góp của các tỉnh miền núi phía Bắc. Các hội thảo này nhằm tham khảo ư kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân ở các vùng khác nhau của Việt Nam về cách thức thiết kế và thực hiện Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia mới về Xoá đói Giảm nghèo nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người nghèo ở các địa phương. Đây cũng là dịp tốt để cung cấp thêm thông tin nhằm định hướng cho từng tỉnh trong việc chuẩn bị kế hoạch xoá đói giảm nghèo của ḿnh cho giai đoạn 2006 - 2010 . 

Ông Subinay Nandy, Quyền Đại diện Thường trú UNDP, hoan nghênh sáng kiến này của Bộ LĐTB&XH. Ông nói: ỎViệc lấy ư kiến của người dân địa phương, đặc biệt là ở các địa phương nghèo nhất, có ư nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo cho chương tŕnh mới mang tính phù hợp, thực tiễn và khả thiƠ.

Trong 15 năm qua, Việt Nam đă rất thành công trong lĩnh vực xoá đói giảm nghèo. Theo báo cáo ỎXoá bỏ Khoảng cách Thiên niên kỷƠ của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đă giảm từ trên 60% năm 1990 xuống c̣n khoảng 29% năm 2002. Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo (hay c̣n gọi là Chương tŕnh Xoá đói Giảm nghèo) và Chương tŕnh Phát triển kinh tế - xă hội ở các xă nghèo nhất (hay c̣n gọi là Chương tŕnh 135) đă góp phần to lớn vào thành công này. Đó là nhận định của một đánh giá độc lập về hai chương tŕnh này được tiến hành với sự hỗ trợ của UNDP.

Báo cáo đánh giá đó cũng nêu bật sự cần thiết phải cải thiện hai chương tŕnh trong việc tăng cường sự tham gia của người dân, thiết lập hệ thống theo dơi và đánh giá với sự tham gia của người dân, xây dựng cơ chế xác định đối tượng hỗ trợ hiệu quả hơn và nâng cao năng lực của địa phương để đảm bảo thực hiện tốt các chương tŕnh. Các bước cải thiện như vậy có ư nghĩa then chốt để đảm bảo cho hai chương tŕnh mới có thể góp phần giảm tỷ lệ nghèo đói vốn tồn tại dai dẳng từ trước đến nay ở các vùng núi và vùng dân tộc thiểu số cũng như đảo ngược xu hướng gia tăng khoảng cách nghèo đói giữa các địa phương trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH, cho biết: ỎCác phát hiện trong báo cáo đánh giá cũng như ư kiến đóng góp của cán bộ và nhân dân ở các địa phương là những thông tin rất phong phú để xác định những mặt cần cải thiện trong Chương tŕnh mới về Xoá đói Giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010. Chương tŕnh này cần tập trung cải tiến cơ chế xác định đối tượng hỗ trợ hiện đang áp dụng. Hay nói cách khác, cần phải thiết kế và thực hiện chương tŕnh mới sao cho tất cả các đối tượng nghèo được xác định, đặc biệt là những phụ nữ, nam giới, trẻ em gái, trẻ em trai nghèo nhất và đồng bào các dân tộc thiểu số, có thể tiếp cận và hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động hỗ trợ của chương tŕnh. Bà Nguyễn Thị Hằng cho rằng cần phải có các cơ chế phân bổ kinh phí của chương tŕnh cũng như thực hiện chương tŕnh đơn giản hơn, linh hoạt hơn, công bằng hơn và có sự tham gia nhiều hơn của người dân để cho phép người dân địa phương sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí này, đáp ứng được các nhu cầu và ưu tiên của chính họ.

Cả Bộ LĐTB&XH và UNDP đều vui mừng về mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và tin cậy lẫn nhau giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP trong khuôn khổ Chương tŕnh mục tiêu Quốc gia về Xoá đói Giảm nghèo và Chương tŕnh Phát triển kinh tế - xă hội ở các xă nghèo nhất. Sự hỗ trợ kỹ thuật của UNDP nhằm giúp Chính phủ Việt Nam thiết kế và thực hiện có hiệu quả các chương tŕnh mới về xoá đói giảm nghèo, trong đó có việc tổ chức các hội thảo lấy ư kiến nêu trên. Chính phủ Việt Nam và UNDP có cùng chung mục tiêu là xoá đói giảm nghèo bền vững thông qua các chương tŕnh quốc gia này. Khi kết thúc vào năm 2010, hai chương tŕnh này sẽ góp phần to lớn vào việc thực hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 26% năm 2005 (căn cứ vào ngưỡng nghèo mới được áp dụng trong năm nay) xuống c̣n khoảng 15% vào năm 2010, tức là mỗi năm sẽ có hơn 300.000 hộ được thoát nghèo.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Lê Việt Hoa, Quản đốc Dự án VIE/02/001,
ĐT: 0904112055, email: le.viet.hoa@undp.org
hoặc
Đỗ Thanh Lâm, Cán bộ Chương tŕnh của UNDP,
ĐT: (84-4)-942-1495, máy lẻ 212, email:  do.thanh.lam@undp.org
hoặc
Nguyễn Việt Lan, Trợ lư Truyền thông của UNDP,
ĐT: (84-4) 942-1495, máy lẻ 186,  email: nguyen.viet.lan@undp.org