Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại cuộc họp lần thứ 100 trong khuôn khổ Diễn đàn hàng tháng của Nhóm các nhà tài trợ do UNDP tổ chức

08-04-2005

HÀ NỘI - Hôm nay, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu trước các vị Đại sứ và các cán bộ cấp cao khác trong một cuộc họp đặc biệt được tổ chức tại Khách sạn Melia, Hà Nội, để kỷ niệm kỳ họp lần thứ 100 trong khuôn khổ Diễn đàn hàng tháng của Nhóm các nhà tài trợ. Diễn đàn này do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) chủ trì tổ chức.

Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu với các nhà ngoại giao tham dự về những thách thức kinh tế - xã hội mà Việt Nam đang phải đối mặt và vai trò của các nhà tài trợ trong công cuộc phát triển đất nước. Thủ tướng cho rằng “sự ủng hộ của cộng đồng tài trợ cho Việt Nam là một cam kết chính trị mạnh mẽ đối với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đây là cầu nối Việt Nam với thế giới và thế giới với Việt Nam, là sự khích lệ quan trọng đối với nhân dân Việt Nam”.

Diễn đàn của Nhóm các nhà tài trợ do UNDP tổ chức định kỳ hàng tháng kể từ tháng 3 năm 1995 đến nay. Tham dự Diễn đàn có các vị Đại sứ, Tham tán về Phát triển, Trưởng Đại diện của các cơ quan Liên Hợp Quốc và các đối tác phát triển khác cùng với các cán bộ cấp cao của Chính phủ Việt Nam. Diễn đàn thảo luận về các vấn đề liên quan tới chính sách phát triển.

Ông Jordan Ryan, Đại diện Thường trú UNDP và Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc, cho rằng cuộc họp lần thứ 100 của Diễn đàn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Chính phủ và cộng đồng tài trợ tại Việt Nam. Ông Ryan nói: “Chúng tôi vô cùng vinh dự được đón tiếp Ngài Thủ tướng tại cuộc họp lần thứ 100 trong khuôn khổ Diễn đàn hàng tháng của Nhóm các nhà tài trợ”.

Ông Ryan nói tiếp: “Tôi cũng cho rằng sự hiện diện của Ngài Thủ tướng ngày hôm nay là biểu tượng cho mối quan hệ ngày càng cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau giữa Chính phủ và cộng đồng tài trợ tại Việt Nam”.

Trong mười năm qua, nhiều cán bộ cấp cao của Chính phủ đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn như Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng của hầu hết các Bộ, ngành của Việt Nam.

Tham dự những cuộc họp gần đây của Diễn đàn có Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ngài Bùi Bá Bổng để trao đổi về dịch cúm gia cầm hay Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Quang Trung để thảo luận về cải cách hành chính.

Tham dự Diễn đàn hàng tháng của Nhóm các nhà tài trợ còn có các chuyên gia nổi tiếng thế giới như nhà kinh tế học Joseph Stiglitz - người đã đoạt giải thưởng Nôben hay Giáo sư David Dapice của trường Đại học Harvard. 

Thủ tướng Phan Văn Khải đã nêu bật tầm quan trọng của Nhóm các nhà tài trợ đối với mối quan hệ giữa Chính phủ và các nhà tài trợ mà theo Thủ tướng “đã được thiết lập theo tinh thần quan hệ đối tác, tin cậy lẫn nhau”.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Nguyễn Việt Lan, ĐT: (84-4) 942-1495, máy lẻ: 186; Email: nguyen.viet.lan@undp.org