Các đối tác trong khu vực thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả của các dự án về biến đổi khí hậu

12-04-2005

Hà Nội - Các đối tác chính ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện đang họp mặt tại Hà Nội trong cuộc hội thảo bốn ngày về quản lý các dự án do UNDP-GEF tài trợ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

Hội thảo do Chính phủ Việt Nam/Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc/Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF) phối hợp tổ chức. Tham dự Hội thảo có các cán bộ quản lý dự án, cán bộ các cơ quan điều hành của Chính phủ và các cán bộ chương trình có trách nhiệm của UNDP đến từ 13 nước trong khu vực. Hội thảo nhằm tạo cơ hội cho các đối tác chủ chốt này chia sẻ các bài học và kinh nghiệm hay trong việc thực hiện và quản lý các dự án về biến đổi khí hậu.


Bà Nandita Mongia, một cán bộ phụ trách điều phối dự án của Văn phòng UNDP/GEF khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nói: “Mục tiêu của Hội thảo này là phổ biến hướng dẫn mới sắp ban hành của GEF về vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và đảm bảo đạt được hiểu biết chung về trách nhiệm tác nghiệp, mối liên quan tới các vấn đề môi trường toàn cầu và các mục tiêu phát tiển của quốc gia. Việc chia sẻ các bài học và kinh nghiệm giữa những người đề xuất dự án GEF ở các nước tham gia sẽ giúp cho tất cả các đại biểu của Hội thảo tiếp thu được những kinh nghiệm rất phong phú, đặc biệt trong việc thực hiện dự án. Việc tìm hiểu cách thức sử dụng khung lôgíc để thiết kế và theo dõi các chỉ số về tác động sẽ góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình trong tương lai”.

 
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên hoan nghênh và đánh giá Hội thảo này vừa có ý nghĩa lại vừa phù hợp. Ông thông báo với các đại biểu về kế hoạch của Việt Nam tổ chức một hội thảo quốc gia để thông báo chi tiết cho các tổ chức và cá nhân về thủ tục quản lý và phê duyệt các dự án do GEF tài trợ cũng như về hướng dẫn xây dựng đề án. Thứ trưởng Phạm Khôi nguyên nói: “Hội thảo khu vực này sẽ có tác dụng trực tiếp đối với hội thảo quốc gia sắp tới”.

 
Theo Thứ trưởng Phạm Khôi Nguyên, các dự án về biến đổi khí hậu do GEF tài trợ vừa qua đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao hiệu quả của các khu vực kinh tế, khuyến khích tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên cũng như tăng cường năng lực thực hiện dự án ở Việt Nam. Ông nói: “Chúng tôi luôn coi đây là sự hỗ trợ rất có ý nghĩa đối với quá trình phát triển bền vững của Việt Nam”.

 
Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo, Ông Subinay Nandy, Quyền Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, đã đề cập tới những tác động tiêu cực của sự biến đổi khí hậu toàn cầu đối với người nghèo. Ông Nandy nói: “Chỉ cần một trận lũ lụt hay một cơn bão có thể xoá đi thành quả kinh tế của một thập kỷ. Người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, nằm trong số những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi thiên tai xảy ra. Hậu quả của sự biến đổi khí hậu cuối cùng có thể ảnh hưởng tới nỗ lực của các nước trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ”.

 
Ông Nandy kêu gọi các nước lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong chiến lược phát triển và kinh tế của quốc gia. Ông cho rằng việc này có thể góp phần làm giảm mức độ dễ bị tổn thương của người nghèo và giúp Chính phủ các nước chuẩn bị tốt hơn để đối phó với các tác động của sự biến đổi khí hậu.

 
Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) là một cơ chế tài chính nhằm cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại và tài trợ ưu đãi cho các nước đang phát triển hay các nước chuyển đổi để giúp những nước này tiến hành các hoạt động bảo vệ môi trường toàn cầu. Thông qua bốn cơ quan thực hiện, đó là: Ngân hàng Phát triển Châu Á, Chương trình Môi trường LHQ, UNDP và Ngân hàng Thế giới, cho đến nay, GEF đã cung cấp cho Việt Nam 80 triệu USD để triển khai các dự án về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu, thoái hoá đất và các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ. Hai dự án vừa mới được phê duyệt với tổng kinh phí là 8,5 triệu USD nhằm hỗ trợ cho việc nâng cao hiệu suất sử dụng và bảo tồn năng lượng.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Đào Xuân Lai, Cán bộ Chương trình của UNDP,
ĐT: (84-4) 942-1495, máy lẻ: 178, email: dao.xuan.lai@undp.org
hoặc
Nguyễn Việt Lan, Chuyên viên Truyền thông của UNDP,
máy lẻ: 186, email: nguyen.viet.lan@undp.org