LHQ: Các công ty lớn nhất của Việt Nam dù đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nhưng vẫn cần thêm trợ giúp về mặt kĩ năng và thị trường để có thể duy trì được tính cạnh tranh của mình

01-10-2007

Hà Nội - Bản nghiên cứu về hơn 200 công ty lớn nhất tại Việt Nam do Chương trình phát triển của LHQ thực hiện cho thấy các công ty của Việt Nam rất năng động và tham vọng, tuy nhiên họ vẫn cần thêm sự trợ giúp từ phía chính phủ để có thể tiếp cận tốt hơn tới các thị trường xuất khẩu đồng thời thu lượm được các công nghệ mới và có cơ hội đào tạo được nguồn nhân lực.Hà Nội ngày 1 tháng 10 năm 2007 - Bản nghiên cứu về hơn 200 công ty lớn nhất tại Việt Nam do Chương trình phát triển của LHQ thực hiện cho thấy các công ty của Việt Nam rất năng động và tham vọng, tuy nhiên họ vẫn cần thêm sự trợ giúp từ phía chính phủ để có thể tiếp cận tốt hơn tới các thị trường xuất khẩu đồng thời thu lượm được các công nghệ mới và có cơ hội đào tạo được nguồn nhân lực.

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam cho biết “Các công ty lớn đã đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của các nước mới công nghiệp hoá như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Theo bản nghiên cứu thì điều đó cũng giống như ở Việt Nam. Các công ty lớn có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế và có thể đi đầu về công nghệ, sản phẩm, và chính họ làm tăng nhu cầu về cơ sở hạ tầng, vốn và lực lượng lao động lành nghề. Nhưng khi nền kinh tế đã được mở cửa thì các công ty này vẫn cần có sự hỗ trợ để có thể cạnh tranh trên thị trường.”

Bản ngiên cứu được bắt đầu năm ngoái với tiêu đề: “Top 200: Chiến lược công nghiệp của các doanh nghiệp lớn nhất Việt nam”. Theo dữ liệu từ bản khảo sát các doanh nghiệp của Tổng cục thống kê thì top 200 doanh nghiệp (bao gồm cả nhà nước, tư nhân và nước ngoài) tại Việt Nam được nhìn nhận dưới các khía cạnh: nguồn lao động, tài sản, doanh thu và mức thuế nộp cho nhà nước. Nghiên cứu này cũng tìm hiểu các công ty liên doanh, trừ các công ty 100% vốn nước ngoài. Từ đây, một nhóm nghiên cứu bao gồm Scott Cheshier, Jago Penrose và Nguyễn Thị Thanh Nga đã phỏng vấn ban giám đốc của 86 doanh nghiệp lớn để trực tiếp lắng nghe họ nói về những chiến lược phát triển mà họ đã áp dụng cũng như những khó khăn họ gặp phải.

 “Qua quá trình phỏng vấn các doanh nghiệp chúng tôi nhận thấy rằng họ đã áp dụng 3 chiến lược lớn để nâng cao tính cạnh tranh, đó là cải thiện các hoạt động kinh doanh chính, mở rộng thì trường xuất khẩu và đa dạng hoá các lĩnh vực kinh doanh như bất động sản, du lịch hoặc đầu tư vào các thị trường vốn đang lên khác.”, ông Penrose phát biểu tại buổi công bố báo cáo. “Tuy nhiên thành công của các chiến lược này còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận với các công nghệ, vào nguồn nhân lực có tay nghề, các lĩnh vực kinh doanh mới cũng như các nguồn đầu tư mang tính đầu cơ không ổn định” 

Mặc dù lao động Việt Nam được nhìn nhận là chăm chỉ và có khả năng đào tạo cao nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn không hài lòng với chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Tình trạng này đã dẫn đến một hệ quả là các doanh nghiệp buộc phải bỏ thêm chi phí để đào tạo các nhân viên của mình, để rồi họ sẽ chuyển đi và mang theo mình các kỹ năng và khoản đầu tư đào tạo của các doanh nghiệp đó.

Một danh sách riêng bao gồm các doanh nghiệp do người Việt Nam sở hữu đã được soạn thảo cùng với danh sách Top 200 Doanh nghiệp trong nước, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước. Theo Bản điều tra doanh nghiệp thì công nhân tại các doanh nghiệp này chiếm gần 30% công nhân trong các cơ quan nhà nước. Khu vực tư nhân trong nước không được đề cập rõ trong bản danh sách Top 200 trên.

Các doanh nghiệp nước ngoài có qui mô lớn áp đảo về số lượng trong lĩnh vực sản xuất, và họ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm cho người dân. Trong danh sách Top 200 doanh nghiệp sản xuất thì các công ty nước ngoài chiếm gần 1/2, số công nhân của họ chiếm gần 2/3, tài sản bất động chiếm trên 1/2, doanh thu chiếm gần 60% và thuế nộp cho nhà nước chiếm 45%.

Chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP, ông Jonathan Pincus cho biết: “Theo cách đánh giá quốc tế thì các doanh nghiệp lớn nhất ở Việt Nam chỉ gần tương đương với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên họ lại có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Bản nghiên cứu này cho thấy các công ty của Việt Nam đang đáp ứng được với cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt và họ cũng đang đa dạng hoá chất lượng sản phẩm trên thị các trường phức tạp mới. Để làm được điều này họ cần thêm nhiều trợ giúp từ phía chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chính phủ cũng nên cải tổ lại những chính sách ưu đãi khuyến khích để các doanh nghiệp lớn không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn đầu tư mang tính đầu cơ để đạt được chỉ tiêu lợi nhuận”.

Xem đầy đủ bản báo cáo “Top 200: Các chiến lược công nghiệp của các công ty lớn nhất Việt Nam” tại website: http://www.undp.org.vn

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Nguyễn Việt Lan, Phòng Truyền thông LHQ 84-822-4383 ext. 121 nguyen.viet.lan@undp.org