“Nói KHÔNG với tham nhũng”- Liên Hợp Quốc và Thanh tra Chính phủ đánh dấu Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng

09-12-2007

Hà Nội - Liên Hợp Quốc và Thanh tra Chính phủ đánh dấu Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng với cuộc vận động trên toàn quốc “Nói KHÔNG với tham nhũng” nhằm tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thái độ đối với tham nhũng đang dần thay đổi trên khắp thế giới và hiện nay, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đang dần thể hiện rõ thái độ không khoan nhượng đối với  tham nhũng. Cuộc vận động “Nói KHÔNG với tham nhũng” gửi thông điệp đến tất cả 64 tỉnh thành trên khắp Việt Nam rằng mỗi cá nhân chúng ta đều có vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Tham nhũng không chỉ góp phần làm suy yếu nhà nước pháp quyền, khuyến khích môi trường phi dân chủ không ổn định, làm suy đồi đạo đức, mà còn cản trở đầu tư và phát triển kinh tế.

Nhân ngày này, Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã phát biểu: “Tham nhũng luôn luôn làm khổ người nghèo. Tham nhũng làm chệch hướng đầu tư cho phát triển; làm giảm năng lực của Chính phủ trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản; dung túng cho sự bất bình đẳng và bất công trong xã hội. Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tham nhũng tạo ra cơ hội chống tham nhũng một cách hiệu quả, qua đó tăng cường triển vọng phát triển cho từng cá nhân cũng như toàn xã hội Việt Nam”.

Hằng năm, vào ngày 9 tháng 12 - Ngày Quốc tế Chống tham nhũng kêu gọi tinh thần không khoan nhượng đối với tham nhũng và coi Công ước Chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc là công cụ chống tham nhũng chủ đạo trên toàn thế giới và là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào đấu tranh chống tham nhũng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.  

Chính thức có hiệu lực từ năm 2003, Công ước Chống tham nhũng của Liên hợp quốc là công ước đầu tiên về vấn đề tham nhũng, tạo cơ hội cho toàn thế giới cùng giải quyết một vấn đề có tính toàn cầu. Việc Công ước được trên 100 quốc gia phê chuẩn cho thấy nhận thức sâu sắc mức độ nghiêm trọng của vấn đề cũng như cam kết chính trị chống tham nhũng mạnh mẽ. Việt Nam đã ký nhưng chưa phê chuẩn Công ước này.
 
Nhân dịp này, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nói: “Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tham nhũng cung cấp những biện pháp toàn diện, phổ biến và công bằng để giải quyết vấn đề tham nhũng; Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thiện khung pháp lý hiện hành sao cho phù hợp với Công ước quan trọng này”

Bà Narumi Yamada, Đại diện Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ ở Việt Nam (UNODC), nói: “Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ  trợ Việt Nam thực hiện Công ước quan trọng này ngay khi Công ước được phê chuẩn”.

UNODC sẽ hỗ trợ Thanh tra chính phủ phát động cuộc vận động: “Nói KHÔNG với tham nhũng” trên các phương tiện truyền thông đại chúng như TV, báo in, áp phích và qua các kênh điện thoại di động để chuyển tải các thông điệp chống tham nhũng và ủng hộ việc Việt Nam phê chuẩn Công ước của LHQ về Chống tham nhũng.

Sứ mệnh của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Trên cơ sở quan hệ đối tác với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Liên Hợp Quốc hoạt động nhằm mục đích đảm bảo rằng mọi người dân Việt Nam đều được hưởng cuộc sống ngày càng khoẻ mạnh và thịnh vượng hơn, có nhiều cơ hội để lựa chọn hơn và phẩm giá con người được đề cao hơn. Với nỗ lực chung của toàn hệ thống cũng như của từng tổ chức thành viên, Liên Hợp quốc quan tâm và tạo ra nhiều cơ hội cho người nghèo, cho những người phải chịu nhiều thiệt thòi, và cho thế hệ trẻ - những chủ nhân của tương lai.

Thực hiện Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên bố Thiên niên kỷ, Liên Hợp Quốc thúc đẩy các nguyên tắc về bình đẳng và công bằng xã hội, đồng thời cung cấp các ý kiến tư vấn khách quan, trình độ kỹ thuật và cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu cũng như những kinh nghiệm của khu vực nhằm giúp Việt Nam đương đầu với những thách thức trong quá trình phát triển.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Nguyễn Việt Lan, Phòng Truyền thông LHQ,
8224383 (121) nguyen.viet.lan@undp.org
Hoặc ông Nguyễn Tường Dũng, UNODC,
9421495 (174) tuong.dung@unodc.org  
hoặc truy nhập vào website:
http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/9-December.html