2008 kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn về Quyền con người

10-12-2007

Hà Nội - Nhân Ngày Quốc tế về Quyền con người và chưa đầy một tháng trước khi bước sang năm thứ 60 của Tuyên bố về Quyền con người, Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường hơn nữa việc thực hiện các cam kết về quyền con người.  

Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú LHQ, nói: “Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội và đi đầu trong việc phê chuẩn một số hiệp ước quốc tế quan trọng về quyền con người. Việt Nam đang nhanh chóng tiến tới vị trí của một nước thu nhập trung bình, và vì vậy cần phải đảm bảo cho kết quả tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai sẽ mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng dân cư hơn nữa để tất cả mọi người dân Việt Nam - nam giới, phụ nữ và trẻ em - đều được thụ hưởng đầy đủ những thành quả phát triển của Việt Nam. Hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế của mình cũng như tiếp tục phấn đấu để mọi người dân Việt Nam đều được hưởng các quyền nêu trong bản Tuyên ngôn về Quyền con người cách đây gần 60 năm”.  

Chủ đề của Ngày Quốc tế về Quyền con người năm 2008 “Phẩm giá và công lý cho tất cả chúng ta” tăng cường hơn nữa mục tiêu của Tuyên ngôn về Quyền con người, như một lời cam kết đảm bảo nhân phẩm và công lý trên khắp hành tinh. Tuyên ngôn về Quyền con người và những giá trị căn bản của nó - nhân phẩm, không phân biệt đối xử, bình đẳng, công bằng và thế giới đại đồng - là chung cho tất cả mọi người.         

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức Phân biệt đối xử với Phụ nữ (CEDAW) và Công ước về Quyền trẻ em (CRC) cũng như đã phê chuẩn các công ước/hiệp ước quan trọng khác về quyền con người.     

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm Công ước về Quyền trẻ em, Ông Jesper Morch, Đại diện UNICEF tại Việt Nam, nói: “Chúng tôi thấy Việt Nam đã làm được rất nhiều việc vì trẻ em, song vẫn cần tiếp tục phấn đấu để Việt Nam trở thành một nơi thực sự phù hợp với trẻ em. Cần đề ra các cơ chế chính thức để trẻ em được tham gia một cách có ý nghĩa ở tầm vĩ mô cấp quốc gia hay tầm vi mô tại cộng đồng, trường học và gia đình các em”.   

Vừa qua, Việt Nam đã tiến hành một bước quan trọng để thực hiện Công ước CEDAW, đó là thông qua Luật Phòng chống Bạo lực gia đình. Bà Suzette Mitchell, cán bộ của UNIFEM, cũng cho rằng: “Việt Nam đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện Công ước CEDAW, nhưng để đảm bảo cho phụ nữ - đặc biệt là phụ nữ nông thôn và phụ nữ các dân tộc thiểu số - có khả năng tham gia đầy đủ trong đời sống chính trị, được học hành và chăm sóc sức khỏe cũng như tham gia vào thị trường lao động thì cần phải thực hiện nhiều điều khoản hơn nữa trong công ước CEDAW đối với phụ nữ”.  

Ngày 22 tháng 10 năm 2007, Ông Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã ký vào Công ước LHQ về Quyền của người khuyết tật - và công ước này là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của LHQ. Việc thực hiện công ước này sẽ giúp cho hơn 5 triệu người khuyết tật Việt Nam hòa nhập đầy đủ hơn nữa với xã hội thông qua các chính sách mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng dân cư hơn, các cơ hội việc làm tốt hơn và bảo vệ họ khỏi bị phân biệt đối xử.  

Kể từ khi được đưa ra đến nay, bản Tuyên ngôn về Quyền con người được coi là rất thành công, vì nó đã giúp cho các quốc gia, mặc dù có những khác biệt về chính trị, tôn giáo và văn hóa, thậm chí còn xung đột với nhau, tập hợp lại dưới cùng một khẩu hiệu. Là văn kiện được phổ biến bằng  nhiều thứ tiếng nhất trong lịch sử, bản Tuyên ngôn này ngăn cấm mọi hình thức phân biệt đối xử bất kể vì lý do chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, sở hữu, thành phần xuất thân, ý kiến hay các lý do về thân thế khác.  

Vào 10 tháng 12 hàng năm, cộng đồng quốc tế tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế về Quyền con người để đánh dấu ngày Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Tuyên bố về Quyền con người vào năm 1948.
 
Sứ mệnh của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
 
Liên Hợp Quốc phối hợp với Chính phủ và nhân dân Việt Nam phấn đấu đảm bảo rằng mọi người dân Việt Nam được hưởng một cuộc sống ngày càng thịnh vượng với nhân phẩm, sức khoẻ không ngừng được nâng cao và phạm vi lựa chọn được mở rộng hơn. Thông qua nỗ lực chung của toàn hệ thống và từng tổ chức thành viên, Liên Hợp Quốc quan tâm và tạo cơ hội cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất cũng như cho thanh niên - những chủ nhân của tương lai.
 
Theo tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc và Tuyên bố Thiên niên kỷ, Liên Hợp Quốc tăng cường áp dụng nguyên tắc bình đẳng và công bằng xã hội, đồng thời cung cấp ý kiến tư vấn vô tư và chuyên gia kỹ thuật cũng như tạo điều kiện tiếp cận với tri thức toàn cầu và kinh nghiệm trong nước để giải quyết những thách thức phát triển của Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ

Bà Constance Hybsier, Chương trình Phát triển Liê Hợp Quốc (UNDP),
(84 4) 942 1495 ext. 168  constance.hybsier@undp.org  

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phòng Truyền thông LHQ,
84-4-822-4383 số lẻ 118  ntthuong@unicef.org