UNDP phối hợp với Quốc hội nâng cao trách nhiệm giải trình của các đại biểu dân cử

31-01-2008

HÀ NỘI - Hôm nay, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cùng với Văn phòng Quốc hội (VPQH) công bố dự án 7,5 triệu USD với mục tiêu xây dựng một đội ngũ đại biểu dân cử làm việc có hiệu quả hơn cũng như thường xuyên tổ chức tham khảo ý kiến của công chúng về các dự luật ở Việt Nam.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm VPQH và cũng là Giám đốc Dự án, nói:  “Việc UNDP tiếp tục hỗ trợ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thể hiện quan hệ hợp tác gắn bó và hiệu quả giữa UNDP và VPQH”.

Từ năm 1996 đến nay, UNDP đã hợp tác với VPQH dưới hình thức này hay hình thức khác. Dự án “Tăng cường  năng lực của các cơ quan dân cử ở Việt Nam” được thực hiện từ năm 2003 đến năm 2007 đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Dự án tập trung tăng cường mối quan hệ giữa cử tri và các cán bộ đại diện cho họ cũng như triển khai tốt hơn việc tham khảo ý kiến của các đối tượng liên quan về một số dự luật trước khi được Quốc hội thông qua. Đặc biệt, Dự án đã hỗ trợ thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử, là cơ quan đầu mối trong việc tổ chức và điều phối các hoạt động bồi dưỡng tri thức và kỹ năng cho các Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng Nhân dân và cán bộ của họ.

Lễ giới thiệu dự án ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn ba của dự án do UNDP hỗ trợ nhằm  xây dựng năng lực các cơ quan Quốc hội và hội đồng nhân dân.

Bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc UNDP tại Việt Nam, nói: “Việc thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện của các cán bộ dân cử là bước đi căn bản trong bối cảnh Việt Nam đang tiến tới trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Giai đoạn ba sẽ hỗ trợ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh lắng nghe và tiếp thu tốt hơn ý kiến đóng góp của người dân và đáp ứng những mối quan tâm của họ bằng hành động cụ thể”.

Trong giai đoạn 3 này, Dự án sẽ tìm kiếm cơ hội tăng cường hơn nữa vai trò đại diện của các cơ quan dân cử, tham khảo ý kiến của công chúng cũng như đảm bảo giám sát tốt hơn các hoạt động của Chính phủ. Mục tiêu cần đạt được khi kết thúc giai đoạn này là đưa việc tổ chức tham khảo ý kiến của công chúng về các dự thảo luật và việc giám sát trở thành chuẩn mực trong Quốc hội. Ngoài ra, người dân Việt Nam cần tạo được tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng hơn với đại biểu khi họ có mối quan ngại hay thắc mắc cần được giải đáp.

Giai đoạn 3 của Dự án sẽ kéo dài đến năm 2012.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

Ông Kevin Deveaux, Chuyên gia Cố vấn Dự án VPQH, Kevin.deveaux@undp.org, ĐT: 0904-641-566

Bà Nguyễn Việt Lan, Phòng Truyền thông LHQ, nguyen.viet.lan@undp.org, ĐT: 8224383