Liên Hợp Quốc, Viện Khoa học xã hội Việt Nam hợp tác làm Báo cáo Phát triển Con người Quốc gia của Việt Nam

01-08-2008

Hà Nội – Viện Khoa học xã hội Việt Nam (Viện KHXH VN) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố dự án trị giá 3.5 triệu USD nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Viện KHXH VN và soạn thảo Báo cáo Phát triển Con người Quốc gia của Việt Nam. Chính phủ Tây Ban Nha cũng sẽ hỗ trợ cho dự án này, điều này sẽ tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu của Việt Nam được cộng tác với các chuyên gia chính sách và phát triển con người quốc tế.

GS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện KHXH VN, nhấn mạnh tại Lễ ký Văn kiện Dự án rằng “Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách của Viện Khoa học xã hội Việt nam nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.”

Dự án mới này có tên gọi là “Hỗ trợ hoạch định chính sách hiệu quả thông qua việc phát triển nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học” phục vụ mục đích nâng cao năng lực cho các nhà nghiên cứu thuộc Viện KHXH VN trên 3 lĩnh vực: quản lý nghiên cứu, nghiên cứu phát triển con người và tư vấn chính sách. Dự án cũng sẽ tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu có dịp thực hành các kỹ năng này, đặc biệt thông qua quá trình chuẩn bị cho Báo cáo Phát triển Con người Quốc gia của Việt Nam. Báo cáo này sẽ nâng cao hiểu biết về sự phát triển con người ở Việt Nam và nêu bật các giải pháp chính sách nhằm tạo thêm lựa chọn và cơ hội cho các công dân Việt Nam.

Viện KHXH VN là cơ quan nghiên cứu cơ bản sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa và con người tại Việt Nam theo yêu cầu của Chính phủ. Thông qua các dự án nghiên cứu được ứng dụng, Viện KHXH VN cung cấp luận cứ khoa học cho các kế hoạch, chiến lược và chính sách của Chính phủ Việt Nam. Khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới và trở thành thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế thì các vấn đề đặt ra trước các nhà hoạch định chính sách trở nên phức tạp hơn và thay đổi nhanh chóng hơn. Nhờ cải tiến các quy trình nghiên cứu và làm việc tại Viện KHXH VN, các nhà hoạch định chính sách sẽ có thể trang bị cho mình kiến thức, kết quả nghiên cứu và phân tích cần thiết để giải quyết các vấn đề chính sách đầy thách thức này.

Ông Christophe  Bahuet, Phó Giám đốc quốc gia UNDP, phát biểu rằng “Không thể giải quyết những thách thức mới này bằng cách lặp lại những chính sách và tập quán cũ trước đây, song cũng không thể giải quyết bằng cách áp dụng dập khuôn phương thức tiếp cận của bất kỳ nước nào”.  Ông nói thêm “Cách tốt nhất để giải quyết những thách thức của Việt Nam trong tương lai là thông qua các kết quả nghiên cứu, phân tích đáng tin cậy, mang lại sự hiểu biết đúng đắn về tất cả các vấn đề thực tiễn mới trên phương diện kinh tế - xã hội và nhận thức sâu sắc về những xu thế mới của nền kinh tế thế giới và chính trị quốc tế. Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải có năng lực thực hiện và công bố các kết quả nghiên cứu cũng như tham gia vào các cuộc thảo luận và mạng lưới toàn cầu.”

Dự án đã được ký kết tại buổi lễ chính thức có sự tham dự của các đại diện Viện KHXH VN, UNDP, Đại sứ quán Tây Ban Nha, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

GS. Đỗ Hoài Nam bày tỏ lòng cảm ơn của Viện KHXH VN trước sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả của UNDP trong việc thiết kế và tài trợ cho dự án quan trọng này và GS. Nam kết luận rằng “Viện Khoa học xã hội Việt nam cam kết sẽ thực hiện Dự án này theo đúng mục tiêu, tiến độ với chất lượng cao nhất”.

Để biết thêm thông tin, xin mời liên hệ:

UNDP: Bà Nguyễn Việt Nam, Phòng Truyền thông UN, nguyen.viet.lan@undp.org 84-4-822 4383 ML. 121

Viện KHXH VN: Bà Trần Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Dự án, lananh@netnam.vn 84-4-273 0445